Udmeldelsesfrist, betingelser og kontingentpriser 2022

8. november, 2021

Udmeldelsesfrist og betingelser

Ønsker du at melde dig ud af The Scandinavian eller har du ændringer til din medlemskategori meldes dette skriftligt til membership@thescandinavian.dk senest den 30. november 2021.

Hvis man ikke, inden den 30. november 2021, har udmeldt sig med virkning fra 1. januar 2022, er man fortsat medlem i 2022 på gældende vilkår.

 

Kontingentopkrævning 2022

Kontingentopkrævninger sendes via betalingsservice i uge 7  2022. Betaling senest 1. marts 2022. Vi opfordrer medlemmerne til at tilmelde kontingentbetaling til betalingsservice, hvis dette ikke allerede er gjort, da det vil lette processen for os. Nærmere information om kontingentopkrævning sende ud senest januar 2022

 

Kontingentpriser 2022

Kontingentsatser for 2022 er som følger :

Kontingent
Senior
25.700
Ynglinge
9.900
Junior
4.500
Langdistance
18.500
Passivt
3.200
Familiemedlemskab
44.300
Langdistance familiemedlemskab
33.500