Etikette

På The Scandinavian har vi et øget fokus på, at både medlemmer og gæster følger klubbens værdier og samtidig retter sig efter grundlæggende golfetikette:

– Respekt for anlægget
– Respekt for golfspillet
– Respekt for hinanden

I juli 2020 indførte vi Marshalls på banerne. Vores Marshalls skal sikre, at ovenstående værdier efterleves, og har samtidig til opgave at rapportere eventuelle episoder til bestyrelsen i golfklubben. I samarbejde med vores greenkeepere skal vores Marshalls ligeledes være med til at sikre, at vi kan opretholde banernes kvalitet, og samtidig fortsat sikre unikke og positive golfoplevelser både på banerne og i klubhuset.

Bemærk at etikette videoer er optaget med en tidligere Golfmanager på The Scandinavian Martin Thorbøll Petersen.

Har du spørgsmål til The Scandinavian Etikette er du velkommen til at kontakte Golf Operations Manager Jesper Thuen på jt@thescandinavian.dk

Klub etikette for The Scandinavian

The Scandinavian er en medlemsbaseret klub, som har til formål at skabe rammerne for golf af højeste kvalitet i en afslappet atmosfære for både medlemmer og gæster.

Klubbens bestyrelse har formuleret denne grundlæggende etikette, for sikre alle den forventede unikke positive golfoplevelse på vores to fantastiske golfbaner og på anlægget generelt.

Etiketten skal samtidig understøtte vores værdigrundlag og sikre, at man på ubureaukratisk, venlig og fleksibel vis kan efterleve og fremme hver enkelt.

The Scandinavians tre værdier er:

  • Respekt for anlægget
  • Respekt for golfspillet
  • Respekt for hinanden

Benyttes etiketten som tiltænkt, skabes muligheden for at fremelske ærlig, høflig og værdig opførsel blandt både medlemmer og gæster. Alle mindes om at vise passende hensyn overfor vore faciliteter og alle som benytter dem.

Dette inkluderer – men er ikke begrænset til – at:

  • Alle som færdes på The Scandinavian, klæder sig passende til aktiviteten man er i gang med og passende for den standard som The Scandinavian generelt udviser. Generelt henstilles til at medlemmer og gæster klæder sig i det der betegnes ’Smart Casual’ eller ’Appropriate Golf Attire’.
  • Man udviser gode manerer, tager stort hensyn og er diskret, f.eks. hvis man anvender mobiltelefoner eller lignende, på klubbens område.

Bemærk venligst, at bestyrelsen anser det for naturligt, at alle medlemmer af The Scandinavian til alle tider, hvor de kan sættes i forbindelse med deres medlemskab af The Scandinavian, efterlever denne etikette og dermed afspejler vores værdigrundlag.

Yderligere information
Herudover forventes vore medlemmer og gæster til enhver tid, at leve op til det gældende officielle sæt af anvisninger og regler for golfsporten:

  • Royal & Ancient Rules of golf
  • Gældende amatørregler
  • DGU’s Etiske retningslinjer

Bestyrelsen tager forbehold for til enhver tid, at kunne ændre på etiketten og at kunne afgøre eventuelle tvivlstilfælde. Samtidig har bestyrelsen en klar forventning om at både medlemmer og gæster finder det naturligt på almindeligt dannet vis, at kunne afklare eventuelle tvister eller uenigheder i mindelighed.