The Scandinavian Plan 2025 – “One Scandinavian”

18. august, 2021

The Scandinavian har nu fyldt op i alle medlemskategorier og en positiv driftsøkonomi, hvilket var det oprindelige mål for 10 år siden, da klubben blev etableret. 

Så er det naturligt at spørge, hvad er næste mål? 

Klubbens bestyrelse og ledelse har i denne vinter og foråret udviklet en ny 5-årig strategi i et tæt samarbejde med ApS bestyrelse.

Planen er lavet med input fra medlemsundersøgelsen, medlemsdialog, medlemsinterviews med David, bestyrelses- og ledelsesdiskussioner samt en prioritetsliste, som klubbens bestyrelse udarbejdede på vegne af medlemmerne. 

Medlemmerne i The Scandinavian har prioriteret ”Tilgængelighed” og ”Kvalitet” som de to allervigtigste områder. Målet er at klubben løbende forbedres med regelmæssige investeringer og en sund, balanceret økonomi, samtidig med at vi bevarer klubbens unikke ånd. Løbende og regelmæssige investeringer i forbedring af banerne er fortsat vores førsteprioritet, begyndende med de betydelige investeringer i det nye vandreservoir.

 

Vision

 • At være den bedste, økonomisk bæredygtige golfklub i Skandinavien. 
 • At klubben altid opfattes som uformel, moderne, bæredygtig og unik.

 

Mission

At skabe et hjem væk fra hjemmet, hvor alle sanser stimuleres, og hvor du kan møde en mangfoldighed af interessante mennesker, der lægger vægt på 3 fælles værdier: Respekt for hinanden. Respekt for golfen. Respekt for stedet.

 

Hjørnesten I 2025 Planen

 

Mål

 • Forøge andelen af senior medlemmer i planperioden. 
 • Vi har opnået et passende medlemsantal, og balancen mellem antal medlemmer og tilgængelighed skal opretholdes og tilpasses gennem planperioden.
 • Nummer 1 økonomisk bæredygtig klub i Norden på mindst én respekteret rangliste. (Golf World / Top 100 / Golf Digest USA) 
 • Langsigtet mål om at minimum på 12% af omsætningen, skal være tilgængelig for geninvestering, for dermed at kunne beskytte og forbedre baner og faciliteter.
 • Fastholde The Scandinavians konkurrenceposition på markedet via fortsat investering i golfrelaterede projekter der understøtter hjørnestenen i at være unik, moderne og tilbyde høj kvalitet. 
 • Øge vandressourcerne og dermed sikre vandforsyningen for fremtiden med det igangværende reservoirprojekt. 
 • Fortsatte indsatser implementerer medlemmernes ønsker og forslag, bl.a. ved at øge listen over medlemsfordele og attraktive strategiske partnerskaber.

Vi er glade for, at næsten alle de forslag bestyrelsen har prioriteret ud fra medlemmernes ønsker, bliver implementeret i den planlagte 5-årsperiode, og nogle er allerede gennemført.

 • Udvidelse af det asfalterede parkeringsområde
 • Nye range-bolde
 • Drinksvogn på banen
 • Udvidelse med flere bagrum

Andre eksempler på fremtidige projekter, der vil blive gennemført i perioden:

 • Udvikling af driving range med mulig tilføjelse af teknologi
 • Renovering af vigtige områder i klubhus
 • Fortsatte baneforbedringsprojekter
 • Forbedret rengøring m.m. i klubhuset 

Vi glæder os til at gennemføre planen og hvert år gøre The Scandinavian til et endnu mere fantastisk sted for os alle. Der er stadig masser at gøre, og vi håber på medlemmernes fortsatte engagement og opbakning til klubben.

Lars Neumann