The Scandinavian og FN´s 17 verdensmål

19. marts, 2019

The Scandinavian og FN´s 17 verdensmål

 

Som virksomhed føler The Scandinavian sig forpligtet til at sikre, at vores forretningspraksis er sikker, ansvarlig og gennemsigtig i overensstemmelse med vore kerneværdier og principperne i FNs 17 bæredygtige udviklingsmål for hele verden.

Vi definerer virksomhedernes bæredygtighed ved at arbejde for, at reducere negative og forbedre positive konsekvenser for miljøet. Med baggrund i dette vil The Scandinavian i 2019 øge fokus på den grønne omstilling i 2019. Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed arbejder vi således hele tiden på at minimere vores miljøpåvirkninger med et overordnet fokus på følgende af FNs konkrete mål:

  • Rent vand & sanitet (6)
  • Ansvarligt forbrug og reproduktion (12)
  • Livet på land (15)

Ved etablering af The Scandinavian var der allerede taget højde for klimaet og påvirkningen af miljøet. Derfor blev golfbanen etableret med et dræningssystem, der betyder at The Scandinavian er 100 % selvforsynende i forhold til vanding af anlægget. Dertil var der enormt stor fokus på både natur- og dyrelivet på området, der ved etableringen blev markeret som såkaldte ’Red Spots.’ Disse områder, som vi bl.a. kender fra vores lokale regler, sikrer at sjældne dyre- og plantearter har mulighed for at etablere og udvikle sig på området.

På The Scandinavian vil vi dog øge vores fokus på området, og på baggrund af dette indfører vi allerede nu en række tiltag, der vil påvirke den miljømæssige belastning indenfor ovenstående punkter. Det betyder bl.a. vi til den kommende sæson introducerer følgende:

  • Etablering af ladere til Tesla og el-biler på medlemsparkering
  • Introduktion af genanvendelige produkter i The Waters
  • Udskiftning af håndklæder til genanvendeligt papir på alle toiletter
  • Nedbrydelige Tees
  • Øget fokus på det fredede dyre- og planteliv på området i samarbejde med myndighederne

Fremadrettet vil vi sikre vores bidrag til miljøet ved fortsat at udvikle vores grønne profil. Derfor vil der i fremtiden blive etableret endnu flere tiltag, der vil sikre den grønne omstilling og øge The Scandinavians bidrag til de bæredygtige udviklingsmål.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. Læs mere om FN’s 17 verdensmål her (link til: https://www.verdensmaalene.dk/)