Svar på medlemsundersøgelsen

 

ære medlemmer,

 

Vi er medlemmer af en ganske særlig klub med fantastiske baner, store ambitioner og dedikerede medlemmer. Golfklubbens bestyrelse får via medlemsdialog og den årlige medlemsundersøgelse derfor mange værdifulde input om udvikling af baner og anlæg.

I samarbejde med The Scandinavians ledelse er vi på baggrund af disse input blevet enige om at prioritere en række konkrete indsatser. Indsatser der skal gøre vores oplevelser på The Scandinavian endnu bedre. De prioriterede indsatser blev fremhævet i beretningen ved golfklubbens generalforsamling og konkretiseres her i vores fælles respons på medlemsundersøgelsen.

Golfklubbens bestyrelse, ledelsen og ApS-bestyrelsen er også blevet enige om at præcisere The Scandinavians ”Vision”, så golfoplevelsen fremhæves. Vi ønsker at gøre banerne mere spilbare så flowet og tilgængeligheden optimeres uden det går ud over kvaliteten. Det skal være både udfordrende og sjovt at spille golf.

Oplevelsen af golfbanerne optager mange medlemmer, og vi vil igen i den kommende sæson invitere til ”course walks og dialog”, hvor Russell og hans team er til rådighed. Vi vil opfordre dig til at deltage i disse arrangementer, hvor vi får indsigt i den fortsatte udvikling af banerne. Vi får mulighed for at stille spørgsmål, særligt i relation til de konkrete actions der bliver taget for den kommende sæson og som er nærmere beskrevet nedenfor.

Endelig vil vi minde om, at ledelsen og golfklubbens bestyrelse ud over medlemsundersøgelsen altid gerne modtager forslag og input på clubboard@thescandinavian.dk.

På vegne af bestyrelsen

Lars Neumann