Svar på medlemsundersøgelsen

21. november, 2023

Svar på medlemsundersøgelsen 

Mange tak til de medlemmer, der besvarede medlemsundersøgelsen, og til de medlemmer, der har givet værdifuld feedback i løbet af sæsonen. Næsten 50% af medlemmerne har besvaret undersøgelsen.

Der er over 1200 kommentarer og masser af gode tilbagemeldinger og konstruktive tanker.

Der vil blive iværksat mange tiltag baseret på undersøgelsen, nogle små, såsom nedsættelse af prisen på opladere til biler for medlemmer, og andre større tiltag, der vil tage noget tid at implementere.

Til næste år vil der være mere fokus på banernes spilbarhed, hvilket igen vil hjælpe med at forbedre spillets flow. Dette vil selvfølgelig ikke fjerne vores fokus fra ønsket om fortsat forbedring af kvalitet og tilgængelighed, hvilket forbliver afgørende for de fleste medlemmer.

Der er flere områder, hvor vi kan se, at mange medlemmer ønsker, at der bliver truffet nye tiltag.

Disse omfatter:

• Greens
• Roughen (dybde)
• Bunkers
• Company Days og tilgængelighed
• Udvalg og priser i caféen
• Klubhusets renlighed/vedligeholdelse

Da disse punkter er vigtige for mange medlemmer, har vi nedenfor beskrevet vores planlagte handlinger inden for disse områder samt oplyst ”scoren” fra medlemsundersøgelsen på de relaterede spørgsmål.

1.Greens

Medlemmernes score:

-Vurder hvor tilfreds du er med ”jævnheden” på greens – Score 7.3
-Vurder hvor tilfreds du er med hastigheden på greens – Score 7.1
-Vurder hvor tilfreds du er med fastheden på greens – Score 8.1

Tiltag:

Vi ønsker, at vores greens skal være en del af klubben, der gør medlemmerne stolte, og vi kan se, at vi ikke lever op til dette i visse perioder af året.

Vi hører også fra medlemmerne, at I har været tilfredse med greens i april og starten af maj samt i de sidste seks uger, herunder Scandinavian Masters og Klubmesterskabet. Derfor vil dette niveau af kvalitet og hastighed være vores mål for størstedelen af sæsonen.

Vi vil træffe følgende foranstaltninger for at opnå denne forbedring af hastighed og kvalitet:

 • Forpligtelse til hyppigere klipning af greens.
 • Groomers på triplex greensklipper for at skabe en bedre klippekvalitet og reducere poa græsfrø i perioder hvor planten sætter frø.
 • Reducer fuld kunstvanding og erstat den med håndvanding – Dette er en arbejdskrævende opgave, men det er den bedste måde at undgå at give for meget vand på greens i de perioder af året, hvor vanding af greens er påkrævet.
 • Lavere klippehøjder i forskellige perioder af sæsonen for at opnå mere hastighed.
 • Øget rulning af greens ved hjælp af de nye tunge ruller for at forbedre hastighederne
 • Øget mængde af topdress på mandage under vedligeholdelse for at bevare fastheden og hjælpe med jævnheden på greens.

 

2.Roughen

Tiltag:

Vi har et klart mål om at fortsætte med at gøre banerne mere spilbare, underholdende og hurtigere at spille på.

I 2021 tilføjede vi 50% mere semi rough, efter et besøg af Bruce Charlton, herunder områder til højre for hul 3 på Old og mellem 4. og 10. hul på Old.

Vi vil nu fuldføre denne proces igen og ændre endnu flere områder med dyb naturlig rough til semi rough, hvilket betyder, at kun de dårligste golfslag vil blive straffet.

Klik link til kort med eksempler på, hvordan dette vil se ud.Sketches – Semi rough lines

 

 

3. Bunkers

Medlemmernes score:

-Vurder kvaliteten af bunkers gennem hele golfsæsonen – Score 7.0

Tiltag:

Mængden af ukrudt i sommerperioden var en stor udfordring i år. Væksthastigheden forårsaget af vejret, kombineret med perioden, hvor vores greenkeeper team var reduceret på grund af sommerferien, betød, at græsset i bunkerne blev et større problem end vi havde ønsket.

Vi vil i de kommende uger udsende en video, der forklarer detaljeret om bunkerne på The Scandinavian. Videoen vil forklare om, hvordan de er bygget, hvordan de opleves (godt og dårligt), og hvad vi gør for at vedligeholde dem. Hold øje med videoen, da den vil besvare mange af spørgsmålene i undersøgelsen.

I løbet af vinteren har vi planlagt en grundig proces for bunkerne, hvor vi tjekker sandniveauer i alle bunkere for at sikre, at sandniveauerne er korrekte, når den nye sæson begynder.

Når sæsonen starter, kan medlemmer støtte op om dette ved at rive bunkerne godt og sørge for, at sandet forbliver så jævnt som muligt.

Link til USGA video om bunkers  pic.twitter.com/79No28TUPe

 

4. Tilgængelighed påvirket af Company Days

Medlemmernes score:

– Vurder tilgængeligheden på golfbanerne – Score 8.3

Tiltag:

Tilgængeligheden til banerne forbliver en af hovedårsagerne til, at medlemmer vælger The Scandinavian, og det er nødvendigt, at vi fortsætter med at beskytte dette.

Nogle medlemmer har udtrykt at de føler, at der har været flere Company Days i 2023. Dette er ikke tilfældet; faktisk har vi i år ét arrangement mindre end i 2022 og fire færre end i 2019.

Desværre har der i år været flere arrangementer på Old Course, især i maj og september, hvilket måske har bidraget til denne opfattelse. Dette er ikke noget, der vil ske i fremtiden.

Arrangementer 2019-2023

År Antal Gennemsnit pers.
2023 37 43
2022 38 46
2021 33 43 Covid
2020 22 41 Covid
2019 41 41

 

Til sæson 2024 vil vi foretage følgende ændringer for at skabe bedre tilgængelighed.

 • Banerne der anvendes til events vil skifte mellem Old og New Course, hvilket betyder, at der aldrig vil afholdes Comany Days på den samme bane to dage i træk.
 • Vi vil så vidt muligt anvende de sidste 9 huller ved gunstart af mindre arrangementer på Old Couse. Dette betyder, at golfbanen kan åbne før end det tidligere har været muligt.

 

5. Cafeen – udvalg og priser

Medlemmernes score:

-Vurder din overordnede oplevelse når du benytter restauranten og caféen – Score 7.6
-Vurder kvaliteten af maden i caféen (ikke restaurant) – Score 7.8
-Vurder kvaliteten af maden i restauranten (ikke café) – Score 8.3

Restaurant og café muligheder på The Scandinavian er vigtig for de fleste af vores medlemmer.

At have en konsistent restaurant med høj kvalitet er noget, vi værdsætter meget, og det er noget, der er sjældent i danske golfklubber.

Scoren for restauranten og caféen indikerer, at medlemmer generelt værdsætter kvaliteten af maden og servicen i The Waters.

Dog, kan vi læse på tilbagemeldingerne fra medlemsundersøgelsen,  at der er tiltag og ændringer der skal foretages for at The Scandinavian skal føles mere som en “medlemsklub.”

Tiltag:

 • For at skabe en ”helårsklub” vil vi som et forsøg holde vinteråbent i The Waters (januar – april), samt tilbyde muligheder for takeaway.
 • Renovation af caféen for at skabe komfortable og hyggelige områder i klubben.
 • Udvidelse af menuvalg på cafémenuen for at give medlemmer flere muligheder for at spise regelmæssigt i klubben.
 • Udskiftning af terrassemøbler.
 • Fortsættelse af fleksibiliteten, hvor medlemmer kan vælge restaurantmad, mens de spiser i caféen.
 • Yderligere fokus på at øge variationen af dagens smørrebrød og dagens tibud på menutavlen.
 • Fortsættelse af kørsel på banerne med drikkevognen i weekenderne efter en vellykket prøveperiode i 2023.
 • Fortsættelse af arrangementsaftener som French Dinner, skaldyrsaften og operaaften, alle med det formål at skabe mere samvær og hygge i klubben for medlemmerne.

 

6. Rengøring og generel vedligeholdelse af klubhuset

Vi har måtte erkende at der fortsat er behov for forbedring og yderligere investering på dette område.

Vi vil fortsætte med at afveje behovet for kapitalinvestering i klubhuset med behovet for årlig drift for at opretholde en mere vedvarende kvalitet.

For 2024 har vi valgt følgende tiltag:

 • Yderligere forhøjelse af rengøringsbudgettet, herunder halvårlig rengøring af fliser i brusekabinerne.
 • En lang liste af vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres om vinteren.
 • Øget fokus fra personalet på renlighed under daglig drift.
 • Udskiftningsprojekter (terrassestole osv.).

Vi bliver ofte overraskede over nogle af de ting, vi finder i og omkring klubhuset, der tager personalets tid væk fra vigtige vedligeholdelsesopgaver.

Paraplyholdere på vogne, der bruges som askebægre, toiletter der ikke er efterladt som man selv gerne vil modtage det, affald efterladt til andre, sko der rengøres i håndvaske, gammel snus, der ikke er blevet smidt ud. Ved at undgå disse situationer kan personalet bruge maksimal tid på vedligeholdelse i stedet for rengøring.

Vi beder medlemmer og deres gæster om at efterlade klubhusets områder, som de selv gerne ville finde dem. Som medlem stoler vi på, at du vil behandle ejendommen som “din egen” og passe på den for dig selv og de øvrige medlemmer.