Opdatering på nyt vandreservoir

23. november, 2020

Siden vores seneste opdatering om ansøgningen om et nyt vandreservoir har vi fortsat arbejdet intensivt på sagen, og vi er glade for at kunne sige at der er sket en hel del siden sidst.

Som situationen er nu, har Allerød Kommune behandlet alle vores ansøgninger om tilladelser til det nye vandreservoir og er i gang med at udstede de nødvendige tilladelser til selve konstruktionen af vandreservoiret. Efter planen, vil de sidste tilladelser til indvinding samt vandløbsregulering være på plads i starten af det nye år. Disse vandtilladelser skal være på plads for at vi kan bruge vores ekstra vandkapacitet på den mest effektive måde.

Inden vi kan gå i gang med konstruktionen af det nye vandreservoir, er der noget forarbejde som skal udføres. Vi er i fuld gang med planlægning af rydning af området for at give plads til de obligatoriske arkæologiske forundersøgelser. Konstruktion af vandreservoiret  kan først ske efter de sidste tilladelser er på plads, og de arkæologiske forundersøgelser er vellykket. Vi forventer, at konstruktionen af det nye vandreservoir vil ske sidst på foråret 2021 og vil tage omkring 12 uger, alt efter vejret.

Når det er færdig konstrueret, vil det nye vandreservoir tage noget tid at fylde op, hvilket vil ske i løbet af sæsonen 2021, primært om vinteren. På sidelinjen har vi sikret os op til 38.000m3 af kondensvand fra Farum Fjernvarme som efter planen skal leveres direkte til vores eksisterende system. Vi forventer at modtage dette vand løbende over hele året som vil bidrage til det vand vil har til rådighed henover sæsonen.

Vi holder jer løbende opdateret.