Sommerhilsen fra golfklubbens bestyrelse

13. juli, 2020

Sommerhilsen 2020.

Foråret 2020 blev en udfordring for os alle – allerede inden sæsonen startede.

Men vi skal huske at glæde os over, at hvor mange andre fritidsaktiviteter fortsat var nedlukkede, fik vi tidligt mulighed for at spille golf, nuvel – tilpasset givne restriktioner, men dog alligevel under acceptable forhold med respekt for myndighedernes og idrætsorganisationernes anbefalinger.

Stor aktivitet i foråret

Med nedlukning, restriktioner for udlandsrejser og mange andre aktiviteter og en solid medlemstilgang har vi oplevet en usædvanligt høj aktivitet på banerne.

Der er i perioden frem til 30. juni spillet 15.651 golfrunder hvilket er 41 % flere end vi har oplevet i det hidtil mest travle år.

Topscorerne med flest spillede runder har spillet 54 og 56 runder.

Ventelister på alle medlemskategorier

Klubben har nået det ønskede antal medlemmer, hvilket er bemærkelsesværdigt i en tid hvor golfsporten generelt har været udfordret af faldende medlemstal. Det betyder, at The Scandinavian Golf Club nu har ventelister i alle kategorier.

Med denne flotte medlemstilgang glæder vi os over, at Golfklubben bidrager til, at selskabets-/banernes drift fremadrettet sikrer et driftsmæssigt over-skud og at golfklubben fortsætter sin spændende udvikling.

Bestyrelsen og administrationen vil i den kommende tid drøfte fordelingen af nye medlemmer i de enkelte medlemskategorier for 2021.

Bestyrelsens fokus ændres

Med denne meget positive udvikling skifter bestyrelsens fokus fra rekruttering, fastholdelse (og tilgængelighed) af medlemmer til fastholdelse og opfyldelse af de øvrige af medlemmerne prioriterede ønsker:

  • Tilgængelighed
  • Kvalitet, adfærd og etikette
  • Klubkultur

Uden at gå i detaljer med bestyrelsens kommende prioritering og indstilling er det vigtigt at være opmærksom på, at vi som medlemmer har et ansvar og bidrager til at vi fastholder en fantastisk golfklub.

Her tænker vi på de muligheder vi har for at skabe gode golfoplevelser ved at vise hensyn og god positiv adfærd på og omkring banerne.

Desværre er det for nuværende ikke altid tilfældet, og vi har de seneste måneder oplevet flere uacceptable episoder på banerne. Dette har desværre medført at bestyrelsen i The Scandinavian Golf Club, for første gang i klubbens historie, har været nødsaget til at udstede karantæne til enkelte medlemmer.

Kvalitet og adfærd – er tæt forbundet. Det giver ikke mening, at banens personale gør alt for at banen er i perfekt stand, hvis det kun er golfspillere på de tidlige morgenrunder der oplever det.

Samtidig får vi løbende tilbagemeldinger fra medlemmer, der ærgrer sig over affald der er efterladt på banen, bunkers der ikke er revet, tees der flyder på tee-stederne osv. – ting der samlet set ikke giver den kvalitetsoplevelse vi gerne vil give alle der komme til The Scandinavian.

Marshalls på banen skal sikre flow i spillet og god adfærd

I sidste uge blev annonceret, at vi indføres en Marshall ordning på banerne. Baggrunden er beklagelig, men nødvendig.

Se mere på: https://thescandinavian.dk/marshall-paa-the-scandinavian/

Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der i samarbejde med banens ledelse vil komme med deres bud på konkrete adfærdsnormer, som synes nødvendige for at vi alle fortsat kan nyde The Scandinavian i fulde drag. Dette vil inkludere påmindelse om blandt andet en uskreven regel om ”passende påklædning” (eksempelvis forventes at medlemmerne eller deres gæster ikke spiller i t-shirts).

Bestyrelsens repræsentanter i udvalget er Ole Kjeldsen og Claus Abildstrøm.

Business Forum og The Scandinavian Talent Program

Business Forum har holdt sit første møde i 2020, hvor de tre unge talenter fra The Scandinavian Talent program gav en spændende præsentation af programmet og deres personlige mål og kommende opgaver.

Der er ingen tvivl om, at talentprogrammet er en stor hjælp for de unge talenter, som uden forudgående viden om ”branding” og etablering af ”egen virksomhed” kan bruge al den støtte og hjælp klubben og klubbens medlemmer kan tilbyde – det kan f.eks. være i form af et personligt sponsorat eller anden form for støtte eller rådgivning.

Kontakt Martin Thorbøll Pedersen eller Claus Abildstrøm, hvis du vil høre nærmere om mulighederne.

BF indbyder til en række spændende møder med eksterne indlæg med spændende emner, f.eks. med Klaus Holse fra SimCorp, Klaus Eldrup-Jørgensen fra Trackman, Kim Bildsøe fra DR, David Shepherd fra The Scandinavian og Ole Kjeldsen fra Microsoft

Business Forum supplerer de spændende indlæg med mulighed for at spille en golfrunde og god mad…

Indmeldelse i BF sker ved kontakt til Martin Thorbøll Pedersen.

Medlemsturneringer osv.

Golfklubbens sociale klubarrangementer, fester, klubturneringer, sociale og kulturelle aktiviteter har ikke kunnet gennemføres efter planerne i 2020, men vi glæder os over, at der allerede er planlagt en række aktiviteter og arrangementer i sommer og henover efteråret.

Følg venligst klubbens aktiviteter via hjemmesiden og Golfbox.

Vedligeholdelse af greens i juli måned

Der er behov for, at vi viser lidt tålmodighed og forståelse for behovet for at gennemføre den aktuelle vedligeholdelse af Greens – efter af der i foråret er arbejdet med at gøre underlaget på fastere og hurtigere.

Vær opmærksom på, at der som tidligere udmeldt gennemføres vedligehold af banerne i juli måned, se mere her: https://thescandinavian.dk/vedligehold-af-greens/

 

God sommer til alle.

 

Lars Neumann

På bestyrelsens vegne