Nytårshilsen fra Bestyrelsen

3. januar, 2019

Kære alle,

 

Når vi sidder her sidst på året og prioriterer indholdet i et Nyhedsbrev, så er det fristende at se tilbage og bekymre sig over det usædvanligt gode vejr i sommer i stedet for aktuelt at glæde os over dels at New Course var åben til medio december, dels at se frem til de mange spændende aktiviteter vi kan glæde os til i 2019.

 

Men selvfølgelig skal vi ikke glemme at fremhæve de mange positive tiltag der har været i 2018.

  • Aktivitetsniveauet har været meget højt med vellykkede turneringer med et stigende antal       deltagere – men vi så gerne, at endnu flere deltager.
  • Medlemmerne har taget rigtig godt imod vores mange nye medlemmer
  • Indspilsområderne er udvidet
  • Samarbejdet med de dygtige trænere fra Dansk Golfakademi er kommet godt i gang

 

Med det gode vejr fulgte en ekstraordinær lang periode uden nedbør, som var en stor udfordring for Russell og hans folk – tak for en stor og dedikeret indsats under meget svære betingelser. Også en stor tak til banernes ejere for at afsætte ressourcer og investere i forskellige tiltag (bl.a. gensåning og mulighederne for at øge vandreserverne) med henblik på at sikre banernes kvalitet til glæde for klubbens medlemmer.

 

Greens og områderne omkring greens har været på et højt niveau hele året, og det har været godt at se hvordan de forskellige indsatser, efter den tørre sommer, har båret frugt og skabt forventninger om, at vi allerede til foråret kan spille på baner, hvor også fairways har den kvalitet der kendetegner The Scandinavian.

 

Nu glæder vi os til 2019, hvor vi blandt andet kan se frem til:

  • Turneringskalenderen for 2019 er allerede klar – så husk at reservere tid til deltagelse
  • Business Forum har tilrettelagt spændende arrangementer
  • Nye regler – med de nye regler der træder i kraft til den nye sæson sker der en forenkling       af de hidtidige regler. Med ready golf, reduktion af tid til at lede og afvikle slag vil det alt           andet lige give en bedre flow og hurtigere runder
  • Flot tilgang af nye medlemmer der starter med sæsonen 2019

 

Med en stor tilgang af nye medlemmer bidrager klubben til at opnå en tilfredsstillende drift, som sikrer, at The Scandinavian kan opretholde og udvikle den tilgængelighed og kvalitet vi alle prioriterer. Netop tilgængeligheden er et af de kriterier klubbens medlemmer prioriterer højest i vores årlige medlemsundersøgelse – og derfor vil bestyrelsen, i samarbejde med administrationen, løbende forholde sig til initiativer og indsatser, der sikrer, at medlemmernes forventning om kvalitet og tilgængelighed kan opretholdes.

 

Vi takker hermed David, Martin, Signe, Marianne og deres dygtige medarbejdere for et godt, professionelt og konstruktivt samarbejde – den åbne og positive måde I alle møder os medlemmer på, er med til at skabe det tilhørsforhold, den kultur og de sociale rammer vi sætter så stor pris på.

 

Tak til alle sponsorer, som på den ene eller anden måde støtter klubben, og tak til The Waters, som har serveret mange dejlige måltider for os i løbet af året.

 

Personligt vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og en særlig tak til Ole og Claus mfl. der har ydet en stor indsats i Gents Club, Elite/Hold, Trine og Anne der har arbejdet med Women Only og Sune der på bedste vis har taget sig af klubbens økonomi.

 

Jeg har et stort ønske for det kommende år og det er at vi tager hensyn og viser hinanden respekt på og omkring golfbanen i overensstemmelse med The Scandinavian Etikette:

– Vis respekt for anlægget
– Vis respekt for golfspillet
– Vis respekt for hinanden

Dette ønske er meget favnende – fra at rette nedslagsmærker, rive ordentligt i bunkere til at give plads og f.eks. lukke hurtigere spillende bolde igennem osv.

 

I ønskes alle et Godt Nytår.

 

Pvb.

Lars Neumann