Nyt fra bestyrelsen

16. juli, 2019

Kære alle,

 

Sæsonen 2019 startede rigtig godt med en stor tilgang af nye medlemmer og mange deltagere til klubbens aktiviteter og turneringer.

Fremover skal man tilmelde sig i god tid, så man ikke ender på ventelisten.

En stor og meget velfortjent velkomst til de mange nye medlemmer, som hurtigt er blevet integreret med klubbens øvrige medlemmer via deltagelse i klubbens aktiviteter.

Flere mennesker på anlægget betyder, at vi skal være endnu mere opmærksomme på hinanden og vores egen samt vores gæsters adfærd.

Vi kan med en god adfærd, hensyn og ganske små indsatser sikre, at alle spillere får en god oplevelse.

Vi vil ikke se teesteder, der flyder med hele og halve tees, brugte boldæsker og papir m.v. der er smidt i buskene, store dybe slagmærker på fairways (uden at turfs er lagt tilbage), slagmærker på greens, cigaretskodder (ej heller i paraply-holdere på trolleys ) osv. Man bør efterlade alt som man selv ønsker at finde det – også toiletterne…

Lad os som medlemmer vise vejen, også for vores gæster !

Vi var helst fri for denne bandbulle, men det har desværre vist sig nødvendigt

Alvorligt uheld

Desværre har vi i foråret oplevet et alvorligt uheld, hvor en spiller blev ramt i ansigtet og efterfølgende har måttet gennemgå operationer af brækkede ansigtsknogler. Vi har herudover haft eksempler på ”nærved” hændelser, hvor spillere har oplevet, at der er landet bolde tæt på dem uden at der er råbt ”FORE”.

Vi er nødt til at forholde os til at der kan være spillere eller andre (motionister, ridende osv.) på anlægget – også hvor vi ikke forventer det – derfor skal vi altid råbe, når vi har en bold der er på afveje.

Som medlemmer kender vi banen – og derfor har vi et særligt ansvar for at vejlede og hjælpe med gode råd om The Scandinavian Etikette, når vi har gæster på besøg:

 • Vis respekt for anlægget
 • Vis respekt for golfspillet
 • Vis respekt for hinanden

Se Etikette 

Bestyrelsens fokus

Golfklubbens bestyrelse har i foråret arbejdet med golfklubbens strategi for de kommende år, bl.a. med udgangspunkt i medlemmernes tilkendegivelser i medlemsundersøgelserne, dialogmøder m.m.I medlemsundersøgelserne er det ”Kvalitet” (baner og faciliteter), ”Tilgængelighed” og ”Træningsmuligheder” medlemmerne tillægger størst værdi i forhold til medlemsskabet.

Herudover har bestyrelsen løbende været involveret i planlægning, rekruttering og fastholdelse af medlemmer, som er afgørende for at der kan skabes en tilfredsstillende økonomi.

Den store tilgang af nye medlemmer har betydet at opgaverne med at rekruttere nye medlemmer fortsat er vigtig – men at bestyrelsens fokus i større grad kan koncentreres om hvordan vi i samarbejde med administrationen kan sikre tilgængeligheden til baner og faciliteter – også i weekends og på helligdage.

Kvalitet

Medlemmerne vægter kvalitet allerøverst i den årlige medlemsundersøgelse og kvalitet er i alles interesse konstant et fokusområde.

Eksempel på emner:

 • Reetablering af fairways
 • Yderligere vandressourcer
 • Rough, klipning, markeringer osv.
 • Bunkers
 • Greens

Vi har med spænding og stor tilfredshed konstateret at greenkeepernes dygtige indsats for at genskabe den ønskede kvalitet på fairways er lykkedes og der pågår pt. forskellige undersøgelser i samarbejde med en ekstern rådgiver af hvordan vandressourcerne kan øges så vi undgår udtørring i tørre perioder.

Den 2. klipning af roughen på The Scandinavian er “fescue græs” svarende til hvad man kan se på mange af verdens bedste links baner. Tætheden af den uklippede rough ændres med vejret, den er således kraftigere efter regn og tyndere efter tørre perioder. Dette er en del af designet af RTJ´ golfbaner og golfspillets natur, hvor det kan være svært at finde bolde. Samtidig er det et af vores baners særkende med udgangspunkt i områdets vilde natur.

I løbet af vinteren afsluttede vi en proces med at måle og korrigere afstandsmålinger på golfbanerne. I tråd med ”bedste praksis” er alle afstande på banerne og i baneguides nu korrekt til forkant af green. Dette kombineret med pinplaceringer giver den mest præcise metode til at markere afstande på banerne. Vi er klar over, at nogle medlemmer savner afstanden på sprinklerhovederne, og administrationen ser på løsninger til 2020-sæsonen.

Tilgængelighed

Vi har foretaget analyser af hvornår banerne er mest ”belastede”, hvilke dage, tid på dagen osv. Vi har allerede iværksat ændringer, der kan være med til at sikre, at vi som medlemmer oplever, at vi også i fremtiden har den ønskede adgang og tilgængelighed, alle tillægger så stor betydning:

 • Begrænsning i antal runder greenfee-gæster kan spille til gæste-greenfee
 • Greenfee gæster (fuldt betalende) kan først spille efter kl. 11.00 i weekender og på          helligdage
 • I weekender, hvor én af banerne er reserveret til medlemsaktiviteter (eks. medlemsturneringer, elite turneringer mv.), vil den anden bane være reserveret udelukkende til medlemmer fra kl. 07.00 – 09.30 – og det vil ikke være muligt at medbringe gæster i dette tidsrum.

Det er et klart signal om at The Scandinavian Golf Club er medlemmernes klub og at indsatser og tiltag er koncentreret om at opfylde medlemmernes forventninger og ønsker.

Vi følger udviklingen nøje sammen med administrationen og vil implementere yderligere tiltag, der kan sikre medlemmernes forventninger om (så vidt muligt), at kunne spille golf når de har tid og mulighed.

 

Træningsfaciliteter

Flere spillere på banerne har også givet større trængsel på og omkring trænings-faciliteterne – primært på puttinggreens og rangen. Derfor overvejes pt. planer om at udvide drivingrangen – så der er bedre plads til træning herfra.

Mulighederne for at træne i vinterperioden er også et af de spørgsmål der har været på dagsordenen og der arbejdes helt konkret med forskellige muligheder, som vil give nye spændende muligheder for at træne allerede i vinterpausen 2019.

Chippingområdet blev udvidet i foråret 2018 og det er bestyrelsens opfattelse, at chippingfaciliteterne og de 4 puttinggreens opfylder medlemmernes behov for at træne deres ”shortgame” – ikke mindst, hvis man tager hensyn og fordeler sig.

 

God sommer til alle.

Vi vender tilbage i næste nyhedsbrev efter sommeren.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Lars Neumann