Nyt fra klubbestyrelsen

1. maj, 2024

Kære medlemmer,

På trods af megen nedbør og køligt skiftende vejr i foråret blev banerne åbnet tidligere end nogensinde før, til stor glæde for os alle.

Det var spændende at spille de første runder og se effekten af vinterens arbejde med vedligeholdelse og udvikling af banerne. Feedbacken var: Glade medlemmer der nød en tidlig start og meldte om baner i fantastisk stand.

I efterårets kommunikation fremhævede vi dialogen og ønsket om regelmæssige baneopdateringer, med fokus på de indsatser der gøres for at fastholde og udvikle banernes kvalitet, med hensyn til de spillemæssige udfordringer der opleves.

Vi glæder os over de regelmæssige, informative og gode baneopdateringer fra greenkeeperne, som mange medlemmer sætter stor pris på.

Banernes kvalitet er sammen med tilgængelighed det klubbens medlemmer vægter allerhøjest. Der er en oplevelse af, at banerne med tiden er blevet sværere, og derfor er der fokus på at øge banernes ”spilbarhed” med f.eks. udtynding af rough m.m. Men det skal gøres uden det går udover kvaliteten og det flotte samt udfordrende layout.

Lad os alle gøre en indsats for at det altid er en god oplevelse at spille på The Scandinavian. Desværre får vi stadig meldinger om efterladte snusposer, cigaretskod og papiremballage rundt omkring på banerne – det skal vi gøre bedre!

Det giver sig selv, at vi lægger tørv på plads, retter nedslagsmærker og river i bunkerne. Vær obs på dette – også hvis en af dine golfvenner glemmer det i begejstringen over en godt slag 🙂

Tak til greenkeeperne og medarbejderne på TSC for en tidlig og god start på baner i fremragende stand.

I denne mail kan du læse nyt om:

  • Medlemsstatus
    • Introduktion af nye medlemmer
  • Indsats for fortsat fokus og udvikling af banerne i samarbejde med RTJ
  • en proces med medlemsinvolvering
  • Nye spændende tiltag i forbindelse med klubturneringer – fornem tilslutning

 

Medlemsstatus

Vi vil gerne takke jer alle for jeres loyalitet og vi glæder os over, at der med langvarige medlemskaber opbygges gode relationer og et velfungerende klubliv.

I det seneste nyhedsbrev fortalte vi, at 34 (mindre end 5 %) af seniormedlemmerne havde opsagt deres medlemskab og vi er aktuelt meget tæt på, at alle de ledige medlemskaber er fyldt op.

Introduktion af nye medlemmer

Golfklubben og ledelsen havde inviteret de nye medlemmer til et informationsmøde i starten af april, hvor vi fortalte om klubbens mange medlemstilbud, etikette og banerne.

I forbindelse med dialogen om etikette og adfærd talte vi om de forhold, hvor vi som medlemmer kan bidrage til at skabe gode oplevelser for hinanden:

  • Man sikrer et godt flow i spillet, er opmærksom på bagfrakommende bolde osv.
  • Man lægger tørv på plads, retter nedslagsmærker og river i bunkerne
  • Man efterlader naturligvis ikke papiremballage, cigaretskod, snusposer osv.

Vi opfordrede de nye medlemmer til at være proaktive og række ud til nogle af klubberne i klubben og i øvrigt tilmelde sig klubturneringer m.m. for at skabe de relationer der gør, at man føler sig velkommen og bliver en del af fællesskabet.

Indsats for fortsat fokus og udvikling af banerne i samarbejde med RTJ

I forlængelse af sidste års dialog om banernes spilbarhed og den fortsatte fokus på banernes kvalitet havde klubbens ledelse inviteret Robert Trent Jones´ banearkitekt, Bruce Charlton, på besøg for at forholde sig til den aktuelle kvalitet og mulige fremadrettede udvikling.

 

Kvaliteten og den fortsatte udvikling af banerne er et fokusområde for medlemmerne og klubbens bestyrelse vil gerne kvittere for en dialog, som involverede klubmedlemmer.

 

Vi ser frem til ledelsens vurdering af RTJ´s input og eventuelle oplæg til fortsat udvikling af banerne med fokus på stilbarhed, flow og en sjovere golfoplevelse for medlemmer såvel som gæster.

 

Nye spændende tiltag i forbindelse med klubturneringer – fornem tilslutning

Ved indgangen til højsæsonen 2024 glæder vi os over den meget fine opbakning til vores åbningsturnering, hvor vi for første gang i flere år havde oprettet venteliste.

 

Deltagerne i vores klubturneringer vil hen over året opleve en række spændende, med fokus på lækker forplejning, supplerende aktiviteter samt opfordring til, i større omfang, at deltage og samles i forbindelse med præmieoverrækkelse, spisning m.m. Og de der er dygtige nok til at komme i præmierækkerne, kan glæde sig til fornemme præmier fra klubbens samarbejdspartnere!

 

Som bekendt afholdes de europæiske amatørmesterskaber på banerne i slutningen af juni, og vi er glade for, at vi allerede tidligt i dialogen med DGU kunne orientere om en meget fornem opbakning fra medlemmer der vil give en hånd med som frivillige – tak for det.

 

Afrunding

Vi har løbende påtalt manglende omhyggelighed med rette nedslagsmærker i greens, lægge tørv på plads eller rive i bunkers – og vi var ærgerlige, da vi fik meldinger om, at vi havde ”glemt” dette i forbindelse med de første dage efter åbningen – det er ikke godt nok.

 

Efterfølgende har vi set eksempler på meget bedre adfærd på dage, hvor der har været lejlighed til at rose spillerne for at efterlade banerne i meget fin stand.

 

Greenkeeperne yder en stor og dedikeret indsats for, at medlemmerne oplever at komme til baner med unik kvalitet – lad os hjælpe med at sikre, at det også omfatter de medlemmer der spiller sidst på dagen.

Afslutningsvis vil klubbens bestyrelse også på denne plads hilse vores nye Direktør og CEO Christian Tage Hansen hjertelig velkommen. Vi glæder os til et godt samarbejde om at udvikle TSC til en helt særlig golfklub med fokus på høj kvalitet, fællesskab og klubliv.

 

God sæson.

 

Lars Neumann

På bestyrelsens vegne