Nyt fra bestyrelsen

17. april, 2019

 

 

Det er en stor fornøjelse at sende dette nyhedsbrev på vegne af golfklubbens bestyrelse – her, hvor det store arbejde med at få banen tilbage til den høje standard og kvalitet vi ønsker, er godt på vej.

Visuelt er det en helt anden oplevelse at komme til The Scandinavian med fyldte søer og vandløb samt de nye gode ændringer, der er arbejdet med i løbet af vinteren, hvor der bl.a. er foretaget beskæringer og arbejdet hårdt for at få banerne tilbage til sædvanlig kvalitet efter en helt usædvanlig tør sommer

Den nye sæson er godt i gang med høj aktivitet på banerne fra starten, hvor vi har været begunstiget af dejligt april- og forårsvejr.

 

Flot tilgang af nye medlemmer

Vi glæder os over en meget flot tilgang af nye medlemmer og få udmeldelser i en tid hvor golfsporten internationalt og i Danmark lider under faldende medlemstal.

Velkommen til alle de nye medlemmer, som vi glæder os til at møde på banerne.  Vi er sikre på, at klubbens medlemmer vil gøre alt for, at I skal føle jer velkomne her på The Scandinavian.

Vi har derfor tilrettelagt nogle “introduktions- og inkluderingsaktiviteter” for nye medlemmer. Det omfatter bl.a. gruppetræning og træningsnetværk, hvor man møder andre nye medlemmer osv.

Derudover opfordrer vi nye medlemmer til at orientere sig om de mange aktiviteter og tilbud særligt Woman Only og Gents Club har til alle klubbens medlemmer. I kan læse meget mere herom på ”dashboardet” på www.thescandinavian.dk.

 

Vi skal sikre, at tilgængeligheden opretholdes

Flere medlemmer betyder dog også flere spillere på banen, og i klubbens bestyrelse har vi i samarbejde med David og hans kolleger forholdt os til, hvordan vi i fremtiden kan opretholde den ”tilgængelighed”, som medlemmerne hvert år prioriterer meget højt i medlemstilfredshedsundersøgelsen.
Med to baner og med tæt på 900 medlemmer opfyldes medlemmernes forventning til at kunne spille en runde golf langt hen ad vejen. Helt konkret vil det største pres på banerne komme lørdag- og søndag formiddag, og derfor vil vi være meget opmærksomme og proaktive i forhold til at sikre, at medlemmerne også fremover oplever en unik adgang til at spille golf, når det kan passes ind.

Der er allerede tilrettelagt nogle initiativer, som skal være med til at sikre tilgængeligheden, bl.a.:

• Der indføres indskud ved indmeldelse – for nye medlemmer
• Antallet af runder for medlemsgæster til reduceret pris er begrænset til seks runder årligt
• Fuldt betalende greefee-spillere kan først spille efter kl. 11:00 i weekender og på helligdage – dog vil eksisterende reservationer blive opfyldt
• På dage (weekender og helligdage), hvor den ene bane er optaget til medlemsturneringer eliteturneringer og andre arrangementer vil den anden bane være               forbeholdt til medlemmer fra 7:00 til 9:30
• Ynglingekategorien maksimeres til 165 medlemmer, hvorefter der indføres venteliste. Dette gælder dog ikke ynglingemedlemsskaber der er omfattet af                       familiemedlemsskaber.

Etikette og flow i spillet

Målet med de nye golfregler er, at skabe et bedre flow i spillet og vi har derfor vedlagt Dansk Golf Unions præsentation af seks enkle regler til inspiration.
Med flere spillere på banen er det vigtigt at vi fokuserer på flow i spillet og at vi husker at vise respekt for hinanden i overensstemmelse med The Scandinavian Etikette.

• Vis respekt for anlægget
• Vis respekt for golfspillet
• Vis respekt for hinanden

Respekt for anlægget

Lad os medlemmer gå forrest og værne om vores fantastiske anlæg med at lægge tørv på plads, rive ordentligt i bunkers og rette nedslagsmærker op.
Respekt for golfspillet – og hinanden

En god runde golf kan indimellem blive udfordret, hvis man presses bagfra af en hurtigere spillende bold, eller hvis man hele tiden skal stå og vente på at bolden foran – og derudover kan passagen af en anden bold blive ”lidt stresset”, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for nogle af parterne.
Derfor – lad os ”vise respekt for hinanden” – giv plads med overskud – dermed viser vi respekt for golfspillet og skaber forudsætningerne for gode relationer, gode golfoplevelser og gode scores…

Medlemsundersøgelsen

I overensstemmelse med de tre højest prioriterede ønsker, som medlemmerne har angivet i forårets medlemsundersøgelse, vil bestyrelsen løbende drøfte med David og Russell:

1. Kvalitet af banen
2. Tilgængelighed
3. Træningsmuligheder

 

Sæsonen 2019

Nu glæder vi os til sæsonen 2019, hvor vi blandt andet kan se frem til en lang række nye spændende aktiviteter:

  • Turnerings- og aktivitetskalenderen for 2019 er klar – så husk at booke tid til deltagelse
  • Åbningsturneringen den 27. april er allerede overtegnet – så ekstra tilmeldinger vil i første omgang blive optaget på venteliste
  • Der er fortsat ledige pladser til åbningsfesten den 27. april – så skynd jer at tilmelde jer samt jeres ledsager.
  • Der er en spændende tur med Russell den 28. april (”The Russell Walk”), hvor man kan få et unikt indblik i en greenkeepers hverdag på The Scandinavian, når Russell som chefgreenkeeper inviterer alle medlemmer til en tur bagom greenkeepernes arbejde. Du får ligeledes mulighed for at høre om nogle af vinterens mange ændringer, samt en rundvisning på greenkeepernes område.
  • Bemærk også, at Ladies Invitational allerede afholdes den 1. maj.
  • Business Forum har tilrettelagt spændende arrangementer i løbet af året, se mere på ”dashboardet” www.thescandinavian.dk.
  • Vores elite er på nye togter og med Claus Abildstrøm som koordinator søger vi Brand og Goodwill sponsorer, som vil støtte med opbakning til og skabe netværk omkring eliten på The Scandinavian.

På bestyrelsens vegne ønskes du en god Påske og en rigtig god sæson 2019
Lars Neumann