Ny opdatering omkring baneåbning

27. marts, 2020

I går blev det meldt ud fra DGU at myndighedernes evt. vedtagelse af hastelov på tirsdag vedrørende forbud om at forsamles mere end to personer, også giver myndighederne hjemmel til at lukke golfbaner, campingpladser og legepladser.

Vi forventer at der i løbet af tirsdag den 1. april vil komme udmeldinger om retningslinjer og anbefalinger fra både myndighederne og Dansk Golf Union. Herefter vil vi på baggrund af udmeldingerne tage stilling til samt evt. implementere de anbefalinger og retningslinjer der måtte komme. Derfor har vi valgt at flytte åbningen af banerne til fredag den 3. april 2020.

For at sikre vores medarbejdere og medlemmer bedst muligt, har vi brug for lidt tid til at implementere vores procedurer, med udgangspunkt i de anbefalinger som myndighederne måtte give den 1. april.

Alle tider i GolfBox frem til den 3. april 2020 vil blive annulleret. Det er dog muligt nu at booke tider til den 3. april og fremefter, dog fortsat efter retningslinjerne omhandlende 1- og 2-bolde ligesom banerne kun er forbeholdt medlemmer af The Scandinavian samt Platinum Partnere.

Receptionen vil frem til den 3. april være bemandet for henvendelser pr. telefon og mail fra kl. 09.00 – 16.00. I åbningstiden er det også muligt at få udleveret sit golfudstyr, hvis man opbevarer dette i bagrummet. I så fald beder vi jer kontakte os.

Situationen omkring Covid-19 udvikler sig fortsat. Derfor evaluerer vi løbende på vores retningslinjer. På baggrund af dette kan der ske ændringer i ovenstående og vi beder jer derfor holde øje med nyhedsbreve samt hjemmesiden.

Klubbens åbningstider