Marshall på The Scandinavian

2. juli, 2020

På The Scandinavian har vi fortsat et øget fokus på, at både medlemmer og gæster følger klubbens værdier og samtidig retter sig efter grundlæggende golfetikette:

– Respekt for anlægget
– Respekt for golfspillet
– Respekt for hinanden

Desværre er det for nuværende ikke tilfældet, og vi har de seneste måneder oplevet flere uacceptable episoder på banerne. Dette har desværre medført at bestyrelsen i The Scandinavian Golf Club, for første gang i klubbens historie, har været nødsaget til at udstede karantæne til enkelte medlemmer.

På denne baggrund indfører The Scandinavian nu Marshalls på banerne. Vores Marshalls skal sikre, at ovenstående efterleves, og har samtidig til opgave at rapportere eventuelle episoder til bestyrelsen i golfklubben. I samarbejde med vores greenkeepere skal vores Marshalls ligeledes være med til at sikre, at vi kan opretholde banernes kvalitet, og samtidig fortsat sikre unikke og positive golfoplevelser både på banerne og i klubhuset.

Vores greenkeepere arbejder dagligt rigtig hårdt for at præsentere medlemmer og gæster for de bedst mulige betingelser. Netop derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at:

– Oprette nedslagsmærker på greens
– Lægge tørv på plads
– Rive i bunkers
– Efterlade tees i de tilhørende bokse

Samtidig vil vi gerne opfordre til, at affald efterlades i skraldespandene, kurve på rangen afleveres ved boldmaskinen og trolleys afleveres tømte ved klubhuset. Cigaret skodder bedes efterlades i de tilhørende beholdere, som udleveres i receptionen.

The Scandinavian Golf Clubs bestyrelse vil fremadrettet tage stilling til eventuelle disciplinær- og etikettesager – bl.a. på baggrund af rapporteringer fra vores Marshalls. Bestyrelsen arbejder sammen med ledelsen for at formulere yderligere og konkrete adfærdsnormer, der synes nødvendige for at vi alle fortsat kan nyde The Scandinavian.

Vi både håber og forventer, at alle medlemmer og gæster vil efterleve ovenstående.