Kontingentsatser 2023

26. september, 2022

Den høje inflation i samfundet og presset fra øgede omkostninger mærker vi også hos The Scandinavian. Især omkostninger til vedligehold og drift af klubhus og pumper samt benzin til maskinerne og materialer til vedligeholdelse af banerne ( sand og gødning) er steget dramatisk.

 

Vores vision for klubben er fortsat at præsentere banerne og de øvrige faciliteter i den bedste stand hvert år samt fortsat at levere en fantastisk tilgængelighed og god service.

 

Med en inflation tæt på 10% og med et fortsat ønske om at levere ovenstående løfter, vil der ske en forøgelse af kontingentsatser i alle medlemskategorier med 5 % i 2023.

Dette følger efter en sæson i 2022 uden prisstigning.

 

Vi håber, at vores medlemmer vil forstå at denne stigning er en nødvendig foranstaltning for, at vi fortsat kan levere den kvalitet og tilgængelighed vi ønsker I som medlemmer skal opleve på The Scandinavian.

 

Kontigentsatser 2023

 

Senior (+32) 27.000 kr. 

Ynglinge (19-31år ) 10.400 kr.

Familie (2 voksne + 2 børn) 46.500 kr.

Junior (0-18år) 4.730 kr

Langdistance 19.425 kr.

Langdistance familie 35.200 kr

Passiv 3.360 kr.