Indskud for nye medlemmer

10. august, 2019

Indskud for nye medlemmer

 

The Scandinavian har oplevet endnu et år med positiv vækst i antal medlemmer. Vi bevæger os derfor ind i den afsluttende fase af den langsigtede målsætning for klubbens udvikling i forhold til antal medlemmer.

På baggrund af dette, har The Scandinavian besluttet at introducere indskud for nye medlemmer.

Vi ønsker at sikre os en fortsat bæredygtig struktur, hvor værdierne for medlemskaber er intakte og hvor vores medlemmer og deres familier forbliver medlemmer i mange år.

The Scandinavians nuværende medlemmer har allerede investeret i klubbens og dens fremtid, hvorfor de naturligvis ikke skal betale indskud. Der vil således være en periode, hvor The Scandinavian vil acceptere forespørgsler på medlemskaber inden indskuddet træder i kraft. Det giver eksisterende medlemmer mulighed for at proponere deres golfvenner til et medlemskab på The Scandinavian.

Indskuddet for senior medlemmer er fastsat til kr. 30.000,- og træder i kraft den 31. marts 2020. The Scandinavian har fuldt fokus på klubbens eksisterende medlemmer og i forbindelse med indskud for nye medlemmer er der absolut ingen planer om stigning af det årlige seniorkontingent på kr. 24.900,-

Indskud for Ynglinge medlemmer er 10.000,-. Indskud for familiemedlemskab er 40.000,- Der er ingen indskud for juniorer.

Nye medlemmer der sættes i proces som medlemmer og har betalt kontingent inden 31. marts  2020 undgår at betale det kommende indskud.

Eksisterende medlemmer kan efter den 31. marts 2020 opgradere deres seniormedlemskab til et familiemedlemskab uden at betale indskud for familiemedlemmer. Nye medlemmer der kommer ind efter 31. marts 2020 og har forældre eller børn som allerede er medlemmer på The Scandinavian,  skal ikke betale indskud.

Ønsker du at vide mere om det kommende indskud eller har du venner og bekendte du ønsker at proponere til medlemskab inden det kommende indskud, er du velkommen til at kontakte Sales Manager Signe Jørgensen på sij@thescandinavian.dk eller på 30310261.

 

FAQ

 

Hvorfor introducerer The Scandinavian indskud?

The Scandinavian ønsker at være en klub, hvor fællesskab er i fokus, hvor medlemmerne føler et tilhørselsforhold til klubben og derved ønsker at forblive medlemmer i mange år. Vi ønsker at skabe et andet ’hjem’ for vores medlemmer, og et sted hvor de kan møde ligesindede golfspillere. Vi mener at vi kan opnå følgende to ting ved at introducere et indskud på The Scandinavian.

  • Få nye medlemmer til at føle sig som en del af The Scandinavian.
  • Opfordre vores nuværende medlemmer til at forblive på The Scandinavian og gøre The Scandinavian til deres andet hjem.

 

Hvorfor introducerer vi indskud, når vi endnu ikke har fyldt medlemskategorierne?

Introduktionen af indskud er en langsigtet beslutning for The Scandinavians fremtid. For at sikre en sund og bæredygtig udvikling af klubben og for at skabe det sociale fællesskab, som vi føler er nødvendigt. Udviklingen af selve klubben samt medlemskabet er den væsentligste langsigtede faktor, mere væsentlig end det at nå til det endelige medlemsnummer. Det er vigtigt for vores medlemmer, at vi beskytter de værdier som The Scandinavian allerede har opbygget.

 

Hvad er fordelen for nuværende medlemmer?

Vores nuværende medlemmer har allerede investeret i The Scandinavians fremtid. Derfor føler vi, at det er naturligt at eksisterende medlemmer ikke betaler indskud. Fordelen for vore medlemmer er, at The Scandinavian grundlægges på kontinuitet fremfor omskiftelighed i medlemsstrukturen. På baggrund af den tidlige information om indskud, har vores eksisterende medlemmer mulighed for at informere deres golfvenner udenfor The Scandinavian. Det betyder at de har lejlighed til at introducere disse via proponeringssystemet inden indskuddet træder i kraft.

 

Hvad sker der med indskuddet?

Vi forventer at indskuddet, kombineret med en fortsat investering fra ejerne, vil sikre os mulighed for at fortsætte udviklingen og investeringen på The Scandinavian. Det gælder både udviklingen af nuværende faciliteter, men også forbedring af den generelle standard på og udenfor banen.

 

Hvornår starter det?

Dato for indskud er den 31. marts 2020

Senior medlemmer                   kr. 30.000,-

Familier                                       kr. 40.000,-

Ynglinge                                      kr. 10.000,-

Long Distance                            kr. 20.000,-

Long Distance familie              kr. 35.000,-

Junior                                         ingen indskud

Passiv                                          man kan ikke melde sig ind i klubben som passiv

 

Vilkår og betingelser for kommende indskud vil blive oplyst til medlemmerne snarest.