Klubkultur – The Scandinavian Golf Club.

14. september, 2021

The Scandinavian Golf Club er en ung klub og derfor er det vigtigt, at vi i fællesskab bidrager til at skabe den helt særlige kultur, som vi medlemmer ønsker. Der er prioriteret som en af hjørnestenene i Plan2025.

Vores faciliteter er specielle, og de forhold vi nyder på The Scandinavian, er en kæmpe gave, som vi skal værdsætte og være stolte over.

Der er skabt mange gode venskaber og relationer blandt klubbens medlemmer i de første 10 år – det skal vi bygge videre på og skabe en kultur og adfærd der matcher kvaliteten af ​​banerne, klubhuset, driving range osv.

I sidste måned delte vi The Scandinavians 5-års plan med dig, og vi vil gerne fremhæve nogle enkelte ting herfra;

VISION

 • At være den bedste, økonomiske bæredygtige golfklub i Skandinavien og ”At blive opfattet som klubben, der benchmarkes mod i Danmark”.
 • At klubben altid opfattes som uformel, moderne, bæredygtig og unik.

MISSION

 • At skabe et hjem væk fra hjemmet, hvor alle sanser stimuleres, og hvor du kan møde en mangfoldighed af interessante mennesker, der lægger vægt på The Scandinavians værdier:

 

 • Respekt for hinanden
 • Respekt for golfen
 • Respekt for stedet

Med ønsket om at opfylde denne vision og disse mål, SKAL vi som medlemmer leve op til disse værdier.

Lever vi op til klubbens værdier, kan vi sikre, at vores klub kan forblive relativt “regelfri”, uformel og moderne, og dermed undgår vi nogle af de gammeldags regler, vi oplever i andre klubber.

Vores baner og klubhus er smukke, og vi ønsker for eksempel ikke områder afskærmet med reb, hvor “ingen adgang” forstyrrer vores oplevelse af områdets smukke natur.

Af og til bliver vi spurgt om dresscode. Vores svar er, at vi ikke har nogen formelle regler, da vi overlader det til medlemmerne at klæde sig passende til en runde golf. Vi forventer, at påklædningen afspejler klubbens værdier, banerne og faciliteternes høje kvalitet.

 

For at undgå misforståelser deler vi et par eksempler på den adfærd, vi værdsætter fra medlemmerne og deres gæster:

 • Efterlad banerne og vores faciliteter, som du gerne vil finde dem næste gang du skal spille en runde:
 • Returnér kurve, riv bunkers grundigt, læg tørv på plads, reparér pitch-mærker, læg skrald i skraldespandene, efterlad toiletterne rene, returner brugte håndklæder til skraldespandene og parker biler mellem linjerne.
 • Behandl andre medlemmer og personale, som du selv gerne vil behandles.
 • Vær venlige og hensynsfulde over for hinanden på banen. Som medlemmer har vi alle ønsket om at nyde vores golf i en venlig atmosfære.
 • Check altid ind i receptionen før en runde.
 • Hvis der indtræffer episoder, bedes du rapportere dem til administrationen eller til bestyrelsen.

 

Eksempler på adfærd, der ikke lever op til vores værdier.

 • Hvis du ikke udviser omsorg for banerne og faciliteterne.
 • Hvis du fjerner bolde fra driving range. I løbet af det sidste år er mere end 7.000 bolde forsvundet!
 • Hvis du ikke viser hensyn og husker på, at dit spil og din runde ikke er vigtigere end andre medlemmers.
 • Hvis du undlader at annullere starttider, hvis du bliver forhindret i at spille.
 • Hvis du ikke holder et rimeligt tempo og ikke giver hurtigere spillere plads til at gå igennem.

Som en ”ung” klub har vi alle muligheder for at skabe en uformel og moderne klub uden gammeldags regler, og vi håber, at du vil støtte os ved at udleve The Scandinavians værdier.

 

På bestyrelsens vegne

Lars Neumann