Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

9. oktober, 2018

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i The Scandinavian Golf Club i henhold til vedtægternes pkt. 12.2 – generalforsamlingen afholdes

 

torsdag den 18. oktober 2018 kl. 18.30

på adressen:

Oldvej 3, 3520 Farum i Allerød Kommune.

 

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

 

  • Valg af dirigent.
  • Forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændring – udmeldelsesdato

På den ordinære generalforsamling afholdt den 7. oktober blev med samtlige tilstedeværendes stemmer vedtaget at stemme for følgende forslag om en ændring af pkt. 4.3;

 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse. Såfremt man ikke inden den 30. november i et givent år har udmeldt sig med virkning for det efterfølgende år, er man således fortsat medlem det følgende år. Dette har virkning fra og med sæsonen 2020, således at udmeldelse skal ske senest den 30. november 2019, såfremt man ikke ønsker at være medlem i 2020”.

 

På den ekstraordinære generalforsamling, der er nødvendiggjort idet krav til quorum ikke var opfyldt, jfr. vedtægternes pkt. 6.6, kræves for forslagets vedtagelse at 2/3 af de repræsenterede på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for.

 

Bestyrelsen beder om fuldmagt fra de af jer der ikke kan give møde, idet bestyrelsen ønsker at få forslaget vedtaget.

Fuldmagt bedes sendt til clubboard@thescandinavian.dk

 

Pva bestyrelsen