Indkaldelse til Generalforsamling 2017

7. september, 2017

Kære Medlem

Nedenfor finder du indkaldelse til generalforsamlingen d. 8. oktober efter afsluttet afslutningsturnering. Vi håber selvfølgelig at du har lyst til at deltage i begge dele, men kommer du blot til generalforsamlingen, vil det være muligt at melde sig til frokosten i receptionen – husk at meddele at det kun er frokost.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til klubbens love § 6 stk. 2, søndag den 8. oktober 2016 kl. 16.00 på adressen: Oldvej 3, 3520 Farum i Allerød Kommune.

Dagsorden ifølge klubbens love:

1) 1) Valg af dirigent.
2) 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Ifølge klubbens § 7 stk. 2 fremlægges regnskabet til gennemsyn på golfklubbens kontor otte dage før afholdelse af generalforsamlingen.
4) 4) Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af et eventuelt indskud og/eller medlemskontingent.
For 2018, foreslår Bestyrelsen, at fastholde 2017 priser for de forskellige medlemskaber med fuld brugsret.
5) 5) Forslag fra bestyrelsen.
6) 6) Forslag fra medlemmerne.
7) 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
I henhold til klubbens § 8 stk. 1, vælges bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen. På valg er: Anne Körner, Lars Neumann, Trine Cart og Rune Hartmann Damsgaard – alle disse er villige til genvalg Hans Ulrik Nørgaard ønsker ikke genvalg. Peter Tillegreen har trukket sig fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår valg af nye bestyrelsesmedlemmer – Ole Kjeldsen og Sune Borch Hansen
8) 8) Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår valg af Lars Christian Aaskov, Partner, Statsautoriseret Revisor
9) 9) Eventuelt.
Bestyrelsen vil fortælle om forbedringer til ynglinge medlemskaber samt familiemedlemskaber.
David Shepherd vil fortælle kort om året fra hans vinkel, hvilke tiltag der har været i løbet af året og forklare hvad disse indebærer. Er der spørgsmål, besvares disse gerne

 

Med venlig hilsen
The Scandinavian Golf Club
Bestyrelsen

 

Hvis du har mulighed for det, må du meget gerne give besked om du deltager. Det kan du gøre enten via tilmelding i GolfBox eller ved henvendelse til receptionen på telefon: 4817 4020 eller mail: membership@thescandinavian.dk

Mange hilsner
Anne