Fremtiden på The Scandinavian

27. december, 2019

NB indlæg oprettet og udsendt 19. oktober 2019 til medlemmerne.

Fremtiden på The Scandinavian

 

Som I alle ved, er The Scandinavian inde i en rivende udvikling. Vi er blevet flere medlemmer, medlemmerne spiller i gennemsnit flere runder, der er mere hygge og aktivitet i klubhuset og der er fuld aktivitet på træningsområderne.

Det betyder naturligvis også, at vi på The Scandinavian gør os alle mulige overvejelser om fremtiden. Vi prøver hele tiden at justere, tilpasse – og hvis det er nødvendigt – lave grundige reformer af klubben og den måde vi arbejder på. Målet er nemlig klart: vi vil fortsætte med at levere en golfklub i absolut topklasse til glæde for vores medlemmer.

Nedenfor har vi, i punktform for at give jer medlemmer et overblik, skitseret, hvilke tiltag og justeringer, vi arbejder med. Ligesom vi gerne vil give jer et øjebliks status. Det er jo ikke en udtømmende opgørelse over det, der sker i klubben i de kommende år, men det er et forsøg på at give alle indblik i strategi og udvikling.

 

 Status

 • Vi har pt. 930 aktive medlemmer, heraf 597 seniormedlemmer. I 2017 havde vi 453 seniormedlemmer.
 • Vi har nået vores mål på 165 ynglinge medlemmer der ikke er en del af et familiemedlemskab og der er nu venteliste i den kategori.
 • Vi har som planlagt reduceret det årlige antal Corporate Events til under 50 events, (74 i 2014).
 • I takt med tilgangen af mange nye medlemmer og på dage med events bestræber vi os på at åbne banerne for medlemmerne så hurtigt som muligt.
 • Sammen med bestyrelsen og vores ejere, har vi planlagt at fortsætte vores investering i greenkeeping maskiner og i klubhuset i 2020.
 • I forbindelse med øget aktivitet overalt i klubben, arbejder vi på muligheder for at udvide driving range området, forbedre parkeringsområdet og optimere på muligheder for vintertræning.

 

Målsætning

 • Vores mål indenfor de næste par år er, at nå et medlemstal på 1020 – 1060 medlemmer afhængigt af antal i hver medlemskategori. Vi har absolut ingen planer om yderligere at udvide antallet af medlemmer, da antallet i vores målsætning vil sikre, at vi når vores økonomiske mål samtidig med at vi bevarer tilgængeligheden på et højt niveau.
 • Fortsætte med at forbedre vores faciliteter og arbejdet med at opnå det højeste kvalitetsniveau for en medlemsklub i regionen.
 • Tilbyde høj værdi i vores medlemskaber og fortsætte med at forbedre faciliteterne samt udvikle vores medlemsfordele.
 • Fortsætte udviklingen med at være en aktiv, unik, moderne og progressiv golfklub.
 • Fortsætte med at generere indtægter ved afholdelse af Corporate Events samt fuldt betalendegreenfeegæster på de mere stille hverdage i ugen, så de ikke påvirker tilgængeligheden. Indtægter der er nødvendige for, at vi ikke får brug for at øge antallet af nye medlemmer og at vi kan overholde målsætningen i vores ønskede medlemstal.
 • Ansætte og udvikle de bedste medarbejdere indenfor alle områder i vores klub.

 

Tilgængelighed

 • Vores mål er altid at skabe den bedste tilgængelighed for vores medlemmer.
 • Baseret på tilbagemeldinger fra medlemsundersøgelser omkring vigtigheden af tilgængelighed, har vi proaktivt taget beslutninger om at eksterne greenfee gæster ikke kan spille om morgenen i weekenderne.
 • Der er sammen med klubbens bestyrelse planlagt evalueringer og ændringer af alle aktiviteter i weekenderne, for at sikre at medlemmerne fortsat kan nyde den bedste tilgængelighed i Danmark.
 • Tilgængelighed midt i ugen er mindre udfordret, og planerne er at fortsætte med afholdelse af Corporate Events på tidspunkter og dage/uger der er mere stille.
 • Med det nuværende antal medlemmer er der ingen planer om at forøge antallet af Corporate Events eller antal eksterne greenfeegæster.

 

Kvalitet

 • En af de største udfordringer for teamet er vores behov for mere vand, for at levere den høje kvalitet vi ønsker. Vi er fortsat i dialog med kommunen og andre kyndige på området for at finde en løsning. Vi håber, at vi snart har godt nyt at fortælle jer.
 • Udgifter til vedligeholdelse af golfbanerne er planlagt til at forblive på det nuværende niveau. Der vil ikke blive nogen besparelser,selvom vi arbejder for at opnå en økonomisk balance.
 • Vi vil fortsat investere i de nyeste maskiner til vedligehold af golfbanerne.

 

Priser

 • I 2017 forpligtede vi os til at holde prisen for medlemskab uændret i tre år (2017, 2018 og 2019).
 • Vi ønsker at fortsætte vores forpligtelse og på kommende generalforsamlingen i oktober planlægger vi at foreslå priserne holdes i ro for et fjerde år i 2020.
 • Som forventet har vi oplevet stigende udgifter i vores driftsomkostninger, og vi forventer ligeledes, at de vil stige i fremtiden. Derfor forudser vi, at vi kommer til at forslå en mindre (inflations)prisstigning (1% – 3%) i 2021.

 

På vegne af personalet, ledelsen, bestyrelsen og ejerne takker vi dig for din loyalitet, støtte og engagement i at gøre The Scandinavian til den bedste medlemsklub, man kan ønske.

Vi ønsker til stadighed at være så klare som mulig i vores kommunikation til medlemmerne om den aktuelle situation og om de langsigtede mål for klubben, så hvis du har spørgsmål, du gerne vil diskutere mere detaljeret, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte mig.

David Shepherd

CEO