Ekstraordinær generalforsamling den 19. oktober 2021 kl. 17.00

7. oktober, 2021

Ekstraordinær generalforsamling den 19. oktober 2021 kl. 17.00

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i The Scandinavian Golf Club til afholdelse tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 17.00. Mødet afholdes i lokalet på 1. sal ved siden af administrationens kontor.

På den ordinære generalforsamling afholdt den 3. oktober 2021 blev det af bestyrelsen stillede forslag til ændring af selskabets vedtægter enstemmigt vedtaget.

De nugældende vedtægter kræver dog i henhold til pkt. 12.1, at et kvalificeret flertal vedtager forslaget og der ikke var fremmødt titrækkeligt mange.

Derfor er det nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes pkt. 12.2.

Dagsorden vil således være

  1. valg af dirigent
  2. ændring af vedtægterne som foreslået til den ordinære generalforsamling afholdt den 3. oktober 2021

Vi forventer et ganske beskedent fremmøde og at forslaget vedtages med det fornødne flertal.

 

På bestyrelsens vegne