Driving Range Pass

7. februar, 2017

Driving Range Pass

 

Vi tilbyder seniormedlemmer/langdistancemedlemmer mulighed for at købe et Driving Range Pass til ægtefælle eller samlever.

Det betyder, at har du et Seniormedlemskab/Langdistancemedlemskab på The Scandinavian kan du tilbyde din ægtefælle eller samlever, at benytte alle vores træningsfaciliteter i samme omfang, som hvis vedkommende var medlem.

Driving Range Pass kan udstedes til Seniormedlemmer/Langdistancemedlemmer. Kortet er personligt – til en navngiven person – og kan kun udstedes til ægtefælle/samlever af eksisterende Senior- og Langdistancemedlemmer. (Samlever skal have fælles folkeregisteradresse).

Pris pr år: 4400 kr. inklusive moms.

Køb af kortet foregår i receptionen og Driving Range Passet skal bæres synligt, når man anvender træningsfaciliteterne på The Scandinavian.

Man skal være opmærksom på, at Driving Rangen på visse dage, har varierende åbningstider.

Ved brug af træningsfaciliteterne skal man forinden have meldt sin ankomst i receptionen.

Driving Range Pass indeholder desuden 5 x træningslektioner hos en af The Scandinavians pro’er. Booking af træningslektioner via Driving Range Pass kan kun ske ved henvendelse til receptionen.

Har man ikke brugt de 5 x træningslektioner inden udgangen af året, kan de ikke overføres til den efterfølgende sæson.

Træningslektionerne kan ikke overdrages til tredjepart.

Driving Range Pass indeholder ingen medlemsrettigheder. Ønskes der spil på banerne, skal der afregnes greenfee.

Medlemmet er ansvarlig for, at ægtefælle/samlever overholder The Scandinavians almindelige regler for god opførsel.

Ophører ægtefællens eller samleverens medlemskab af The Scandinavian, ophører Driving Range Passet samtidigt.

The Scandinavian har lov til at afvise en person, der ønsker et Driving Range Pass, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

 

Ønsker du yderligere information om Driving Range Pass, er du velkommen til, at kontakte os på membership@thescandinavian.dk