Course Update

Course Update

Vejret i foråret og sommeren 2018 har været ekstremt og helt udenfor normalen, hvilket har betydet minimale mængder af nedbør samt over 70 sommerdage. Faktisk har 2018 været den mest tørre sommer i næsten 100 år, hvilket naturligvis har skabt en række udfordringer omkring banerne. Den manglende nedbør sammenholdt med den ekstreme varme, betød at det i foråret blev besluttet at reducere vanding gradvist på udvalgte områder, simpelthen for at få vandet til at række. Det medvirkede desværre minimal vanding af fairways, som derved har oplevet en ekstra hård sommer, mens greens og greenområder har haft første prioritet.

 

I løbet af august kom den længe ventede regn endelig, hvorfor et reetableringsprogram omkring fairways blev iværksat. Over 10 tons gødning og 6 tons græsfrø blev tilført på hele anlægget. Genetableringen af fairways har som forventet taget tid, men vi ser nu store fremskridt på banen og er derfor meget positive i forhold til resten af året. Selvom der er et stykke vej endnu, oplever vi stadig udvikling på fairways fra uge til uge og fortsætter således med at arbejde på dem til de er tilbage til den standard, som vi alle forventer.  Vi er således meget fortrøstningsfulde for resten af året samt foråret 2019.’

Russell Anderson – Course Manager