Course Update fra Russell

8. oktober, 2018

Course Update fra Russell

 

I denne Course Update føler jeg, det er vigtigt, at jeg får taget fat i det der nok ligger os alle på sinde, nemlig vores fairways og genetableringen af dem. Som vi tidligere har kommunikeret ud, har vores fairways taget betragteligt skade af den lange varme sommer og mangel på vand.

Som I nok har lagt mærke til, har vores greenkeeperteam haft travlt med at implementere vores genetablerings plan, som hovedsagelig består af oversåning af fairways og en let ugentlig udbringning af gødning.

For at give et indblik i vores genetablerings plan, vil jeg starte med af forklare lidt om de typer af græs vi har på fairways her på The Scandinavian og de udfordringer vi har oplevet.

  • Festuca (Rødsvingel)
  • Lolium Perenne (Rajgræs)

Alt rødsvingelgræs, på vores fairways, døde af en kombination af de meget høje temperaturer og den langvarige tørke. Rajgræsset blev sat kraftigt under pres, men overlevede.

 

Lige så snart det var konstateret, at det var rajgræsset, der er den type græs, der klarede det ekstreme vejr bedst valgte vi at overså alle vores fairways med netop denne type græs. Det arbejde begyndte vi med i midten af august, da den første regn kom. Begge baner er nu blevet oversået tre gange.

Genetableringen af fairways kommer som forventet til at tage tid. Men de fremskridt vi ser på banen i dag, er positive og vi er sikre på at have et godt græs dække inden vækstsæsonen slutter, hvis vejret tillader det.

September var lidt hård ved os igen. Græsfrø og nye spire har brug for vand til at gro, og den mangel på regn vi igen oplevede i september, satte os en smule tilbage igen. Vi fik kun meget lidt regn i september, 30mm i forhold til sidste år hvor vi fik 135mm.

På den positive side, har vi nu en masse frø i jorden og oktober er normalt en måned med gode forhold til at få frø til at spire. Vi understøtter denne spiringsproces med en let tilførsel af gødning, en gang om ugen. Dette vil betyde af vores fairways vil blive ved med af udvikle og forbedre sig langt ind i oktober.

Selvom der er et stykke vej endnu, kan vi se en udvikling på fairways fra uge til uge og vi vil blive ved med at arbejde på dem til de er tilbage til den standard, som vi alle forventer.

Denne sæson har været en stor udfordring for mig selv og hele greenkeeper-teamet, men vi er alle meget motiveret til at levere en succesfuld reetablering af banerne.

 

Fremtiden

Hvis vi kikker længere ud i fremtiden, er planen at blive ved med at efterså med rajgræs, for at sikre et mix af græs sorter, der bedre ville kunne modstå en lang og tør sommer. Alle de nye græsser vi eftersår med, er de sidste nye sorter, som er mere modstandsdygtige overfor sygdomme og tørke.

Manglen på tilgængeligt vand, har været det store problem denne sommer. Selvom ingen af os ved, om denne sommer bare var et fænomen vi ikke vil opleve igen i de næste 30år, mener vi det er vigtigt at undersøge alle muligheder for at få tilgang til mere vand. Vores nuværende og eneste vandresurse er i dag regnvand som bliver opsamlet, fra hele anlægget. Vi undersøger i øjeblikket andre muligheder for at supplere dette i fremtiden. Vi vil holde jer underrettet, når vi kommer videre i denne proces.

Vand niveauet i søerne er stadigvæk lavt, og det vil forståeligt nok medføre spørgsmålet, vil de blive fyldte igen?

Jeg er ikke bekymret på dette område. Hvis vi få den normale mængde nedbør henover vinteren, vil de, selvom det kommer til at tage tid, blive fyldte igen. Erfaringer helt tilbage til konstruktionsfasen har vist os, at søerne kan blive fyldt hen over vinteren, selv fra en lavere vandstand end de er i nu.

Ser vi fremad, er vi ved at forberede banerne på vinteren, som vi plejer. Hovedfokus vil være greens som vil blive topdresset og prikket for at forebygge sygdomsangreb.

Som I de foregående år, har vi planlagt dette arbejde så sent som muligt i sæsonen.

Planen er:

  • New Course den 29. og 30. oktober
  • Old Course den 5. og 6. november

Begge baner vil åbne igen, umiddelbart efter disse vedligeholdelsesdage, der vil være sandfyldte huller på greens efterfølgende, men vi vil gøre alt for at præsentere den bedste spilleoverflade som muligt.

Vi nærmere os vinteren og dermed også dage med frost. Husk at tjekke med receptionen eller members dashboard, for at holde dig opdateret omkring status på banerne.

Vi håber på en mild vinter, så vi kan blive ved med at spille golf i så lang tid som muligt, men som altid, er det vejret der bestemmer det. De sidste to år har vi kunne spille helt ind i december, så lad os håbe at dette også bliver tilfældet i år. Det er vigtigt for mig at understrege at det arbejde der foregår nu, og de planlagte vinterforberedelser, ikke vil have nogen indflydelse på hvornår banerne lukker. Det er og bliver vejret der afgør det.

Græstee på driving rangen vil lukke den 29. oktober, og herefter vil vi tage Huxley måtterne i brug. På samme tidspunkt lukker græsarealet omkring indspilsgreenen, det vil stadigvæk være muligt at benytte området fra de udlagte måtter.

Jeg vil huske tilbage på sæsonen 2018, som den mest udfordrende i min 30-årige karriere som greenkeeper. Men de udfordringer vi har oplevet, vil også gavne vores baner positivt for fremtiden. Vores fairways vil komme sig og vil bestå af stærkere og mere modstandsdygtigt græs til de kommende sæsoner.

Hele greenkeeper teamet og jeg, værdsætter meget de mange positive kommentarer vi har modtaget, og den forståelse I har vist os hele vejen igennem denne svære og noget udfordrende sæson vi har været igennem

Russell A. Anderson

Course Manager