Course Update – maj 2019

9. maj, 2019

 

Vi er nu en god uge inde i maj måned, og banerne udvikler sig positivt dag for dag. Efter en historisk tør april måned, har vi endelig fået lidt nedbør. Det lykkedes at få gødet fairways lige inden regnen kom, og det har sat gang i væksten over alt.

Slutningen af april og starten af maj har desværre også budt på morgener med frost. Vi er kede af, at det betyder ændringer af starttider, men det er vigtigt for banernes kvalitet, at vi i disse perioder beskytter overfladen så meget som muligt. Mange tak for jeres forståelse.

Vores greens er faste og sygdomsfrie. I det ustadige forårsvejr, fokuserer vi på at holde greens stærke og sunde. Når vejret bliver mere stabilt, og temperaturen stiger, bliver klippehøjden sat lidt ned, så greens bliver hurtigere.

Overordnet set, er vi godt tilfredse med banerne, som de udvikler sig i øjeblikket. Noget af det nye græs, som blev sået i foråret, er endnu ikke spiret.  Når det sker, skal de sidste huller i græstæppet nok lukke sig. Det er både tydeligt, at banearbejdet udført i løbet af vinteren og det tidlige forår, nu bærer frugt.

På The Scandinavian har vi en begrænset vandressource til vanding på ca. 85 millioner liter. Vandet til vanding kommer fra de store søer, som fyldes op via banernes dræningsanlæg.

Tørkeperioden i april betyder, at vi allerede her tidligt på sæsonen tænker meget på vores forbrug af vand, så vi har vand nok til hele sæsonen – ikke mindst belært af erfaringerne fra sidste år.

For at udnytte vandressourcer og anlæg optimalt, sendte vi i efteråret en medarbejder til Toro NSN i Belgien for at modtage ekstra uddannelse i programmering og optimering af vandingsanlægget.

Vi er desuden ved at undersøge mulighederne for at få adgang til mere vandingsvand. Vi vender tilbage med en opdatering, når der er nyt.

Vi vil gerne takke de medlemmer, som deltog i vores Course Walk søndag den 28. april. Det var et par hyggelige timer med god feedback fra deltagerne. Flere var overraskede over, hvor meget teknik og udstyr det kræver at vedligeholde et golfanlæg som vores.

Vi oplever desværre et stigende antal rangebolde på banerne, derfor vil vi gerne understrege at rangebolde hører til på træningsanlægget.

Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne takke for jeres fokus på opretning af nedslagsmærker, at lægge tørv på plads og at rive i bunkers. I takt med, at vi bliver flere medlemmer, er det vigtigt at holde fokus på golfetikette og klubbens grundværdier, som er respekt for anlægget, golfspillet og hinanden.

 

Med venlig hilsen

Greenkeeperne