Course Update

21. februar, 2019

Course Update

 

Netop som vi sidder og skriver vinterens baneopdatering kunne det på vejrudsigterne se ud som om vinteren er slut – selvom kalenderen siger noget andet. Vi har afsluttet de fleste vinterprojekter og udnytter disse tidlige forårstegn til, at arbejde på spilleoverfladerne, for at få dem klar i den kvalitet vi alle forventer når vi åbner.

Hvordan går det med vandet? – Det er der nok mange der tænker på. Som det ser ud nu, er vores reservoirer næsten fyldte. Vi har siden september sidste år kun haft ca. 2/3 af den normale mængde nedbør, og alligevel er vi nu på et niveau, hvor vi nok skal være fyldt op når sæsonen starter.

Den forholdsvis milde vinter har været god for vores baner. Vi er kommet godt igennem vinteren, uden de store skader, som både et langtids snedække og for høje temperaturer kan give. Disse vejrforhold kan give store problemer med svampesygdomme, som vi i det store træk er blevet forskånet for.

Vi har alle lagt mærke til, at vores fairways blev meget hårdt ramt af sidste års tørke og mangel på vand. Mange steder døde græsset helt, og selv med en stor indsats fra greenkeeper teamet med at få eftersået alle fairways, nogle op til fire gange, har reetableringen ikke været som vi forventede.

Selv med en del nedbør i august, var vejrguderne ikke med os i september og oktober, hvor nedbøren var meget sparsom. I september fik vi 31mm mod normalt 73mm og oktober fik vi 43mm mod normalt 83mm, altså under halvdelen af den normale mængde nedbør. Dette, kombineret med at vi ikke selv havde noget vand til at vande med, gjorde at mange af de frø, der var kommet i jorden, ikke spirede.

Greenkeeper teamets store fokus og prioritet ligger naturligvis på at få reetableret fairways så hurtigt så muligt. Vi er gået i gang med at vertidræne alle fairways nu. Det er en proces, hvor vi med 20cm lange spyd, løsner jorden så rødderne kan få plads og luft til at udvikle sig bedst muligt. Efterfølgende vil vi topdresse med sand iblandet lidt organisk materiale. Det organiske materiale vil give græsset en smule ekstra næring, men hjælper også til med at tilbageholde lidt fugtighed i jorden. Der vil i alt blive kørt ca. 500 tons topdress ud på fairways.

Derefter vil vi efterså endnu engang, selvom der ligger frø i jorden fra sidste års eftersåning, for at sikret et tæt græstæppe.

Udover denne store omgang på fairways her i foråret, er der planlagt 2 gange eftersåning i løbet af sæsonen. Samtidige har vi ændret lidt i blandingen af græssorter, til sorter der er stærkere og mere tørke tolerante end de sorter vi havde i forvejen.

Denne investering i vores fairways, vil resultere i fairways kommer tilbage i den kvalitet vi alle kender fra tidligere sæsoner.

Vejret lige nu er med os, så vi er i fuld gang med forårs klargøring af greens, forgreens og teesteder.

Teesteder er alle blevet luftet og vil senere hen blive topdresset.

Greens er blevet klippet første gang. De er alle blevet topdresset og vi er i gang med at prikke dem. Det er meget tidligt på året vi har kunnet starte på det. Dette arbejde vil være færdig i god tid før vi åbner, så greens vil præsentere sig fra sin bedste side, lige fra den første bold ruller.

Henover vinteren har vi arbejdet en del med beskæring og vedligeholdelse af træer og buske, der er ikke et hul på banerne vi ikke har været på. Vi har de sidste par år, fået uddannet et par af vores medarbejder til at kunne beskære store træer. Det har givet os muligheden for at arbejde med nogle af de træer som trængte til af få fjernet døde grene, både for udseende men også af sikkerhedsmæssige årsager.

Logistikken på banen har vi også arbejdet med og vi har lavet nogle små ændringer på stiforløbet, der gerne skulle gøre jeres tur rundt på banerne mere bekvem.

Sidst men ikke mindst, har vi modtaget dette års opdatering af vores maskinpark. Det er 4. år af den 5 års plan der er

igangsat, for at erstatte maskiner der er ved at være 10 år gamle. I år har vi blandt andet modtaget nye arbejdsbiler på el, greens ruller, traktorer og udstyr til at topdresse med, alt sammen er med til at opretholde den høje kvalitet på anlægget som vi alle forventer.

Til sidst vil vi gerne giver jer alle muligheden, for at få stillet jeres nysgerrighed og komme med alle de spørgsmål i måtte have til os omkring banerne og pleje af denne. Vi vil gerne invitere til en ”Course walk” hvor I vil få mulighed for at møde os og vi for mulighed for at fremvise vores faciliteter og banerne fra en greenkeepers side. Dette vil foregå søndag den 28. april, mere information kommer når vi nærmere os datoen.

 

Må vi alle få en herlig golf sæson.

Greenkeeper teamet.