Course Update 3. september

3. september, 2018

Course Update

Foråret og sommeren 2018 har været unormalt varm og en helt ekstrem en af slagsen. Det har naturligvis skabt en række udfordringer omkring banerne. Martin Selck, Deputy Course Manager på The Scandinavian giver her en fyldig status på banen, hvordan banerne er blevet behandlet under de ekstreme forhold samt hvordan processen ser ud fremadrettet.

Både forår og sommer har i 2018 været ekstreme og helt udenfor normalen. Det har betydet minimale mængder af nedbør samt over 70 sommerdage. Faktisk har 2018 været den tørreste sommer i næsten 100 år og derved langt fra hvad vi vanligt oplever. Men hvad betyder den ekstreme varme og den manglende nedbør egentlig for banerne?

The Scandinavian er som udgangspunkt designet til at være en ’dansk bane’ der passer ind i naturens omgivelser og afspejler årstiderne. Selve underlaget på banerne er derfor anlagt med fokus på at dræne vand fra banen, fremfor at fastholde vandet, hvilket naturligvis betyder at gendannelsesprocessen fra lange og tørre perioder forlænges.

Siden etablering har The Scandinavian således været 100 % selvforsynende i forhold til vand, hvilket betyder at den vand vi opsamler via nedbør er den mængde vand der benyttes til vanding. De fire største søer samt mindre vandområder  på området kan opbevare over 75 millioner liter vand når alle reservoirer er fyldte. Skal hele anlægget vandes hver dag bruges der 1.25 millioner liter vand, svarende til 2 mm. nedbør.

De 75 millioner liter vand benyttes naturligvis til at få græsset til at gro, men samtidig også til at erstatte det vand der forsvinder via fordampning, nedvanding af gødning samt afkøling af overflader på ekstremt varme dage.

I takt med, at vi har oplevet en ekstrem sommer med over 70 sommerdage og minimale mængder af nedbør fordamper store dele af det vand, der findes i underlaget – også kalde evapotranspiration. I 2018 er der således fordampet 4 – 5 mm. vand pr. døgn.

 

Måned Nedbør (mm) Tab i mm (evapotranspiration)
Maj 2018 31 108
Juni 2018 9 109
Juli 2018 4 112

Nedbørsmængder og evapotranspiration i perioden maj til juli 2018.

 

Ovenstående tal sammenholdt med hvor meget vand anlægget kræver i døgnet, ville have resulteret i, at alt vand til rådighed ville have været brugt på 60 dage,  Der ville således blot have været vand frem til juli måned.

I løbet af foråret blev det derfor besluttet at reducere vanding gradvist på udvalgte områder for netop at få vandet til at holde så længe som muligt. I denne periode har greens og forgreens naturligvis haft første prioritet og har derfor modtaget de nødvendige mængder vand.

 

Fremtid

I løbet af august kom den længe ventede regn endelig, hvilket betød at et fuldt reetableringsprogram blev iværksat. Denne proces indeholder bl.a. fuld eftersåning og gødning af fairways og tees på begge baner – overordnet set er der blevet tilført over 10 tons gødning og 6 tons græsfrø på hele anlægget.

Processen betyder også, at vi har skiftet en smule ud i sammensætningen af græstyper, som består af to typer græs – raj og rødsvingel. Fremadrettet vil der være en større del af rajgræs, som har vist sig at klare tørken markant bedre.

I takt med denne proces og den ekstreme sommer, har vi naturligvis også igangsat en proces, der skal afklare vores muligheder for at få tilgang til mere vand. Det kan være fra egne boringer, udvidelse af reservoirer eller direkte fra det offentlige vandsystem.

Hele staben arbejder på højtryk for at levere en sund bane i højeste kvalitet, hvilket vi forhåbentlig kommer til at se resultaterne af i den kommende tid. Vi gør således alt i vores magt for at få banerne tilbage til vanlig standard og få fairways reetableret inden udgangen af vækstsæsonen.