Course Update

19. december, 2018

 

Course Update fra Russell

På vegne af greenkeeper teamet vil jeg ønske alle medlemmer og jeres familier en glædelig jul samt et godt nytår. Jeg vil ligeledes gerne takke for jeres tålmodighed og forståelse i forbindelse med årets udfordringer samt den reetablering vi har været igennem i efteråret. Det har været en udfordrende sæson for hele holdet, hvorfor jeres positive beskeder, kommentarer og forståelse har været fantastisk.

Da vi nærmer os slutningen af sæsonen, vil jeg benytte lejligheden til at give jer en opdatering på banerne og deres tilstand.

Grundet den fortsatte mangel på vand i efteråret, har reetableringen af fairways desværre været langsommere end forventet. I oktober og november fik vi blot 71 mm regn (gennemsnitlig 100 mm. og hele 163 mm. i 2017), hvilket betød at vi ikke kunne accelerere processen som ønsket. Med udgangspunkt i hårdt arbejde er banernes tilstand på nuværende tidspunkt dog bedre end vi turde håbe.

Så snart vi får vækst temperaturer i foråret vil vi fortsætte med eftersåning og gødning for at fuldføre reetableringen af banerne. Medmindre der sker noget dramatisk forventer vi, at vores fairways vil være i vanlig god stand igen tidligt i den kommende sæson.

Et par stykker af jer har spurgt ind til hvordan de nye rajgræs græssorter vil påvirke spilleoverfladen når de er fuldt etableret. Mit svar her til er at, det nye mix af græs sorter ikke vil være til at se med det blotte øje og når de er fuldt etableret vil vi have den samme kvalitet af spilleoverflade som vi har haft i de foregående sæsoner. Fordele ved skiftet af sorter er at de vil være mere modstandsdygtige overfor sygdomme og vil holde sig grønnere og i bedre kvalitet, i perioder med tørke i fremtiden.

Med hensyn til opfyldning af søerne har de seneste 2-3 uger været væsentlige i forhold til at estimere hvornår søerne igen vil være fyldte. Mandag i sidste uge fik vi 7 mm nedbør, og vi kunne med glæde konstatere at vandstanden blev øget med omkring 20 cm. Det betyder, at vores 110 km dræningssystem virker efter hensigten, og at nedbøren over det 200 hektar store område, når ud til vores søer. Som I ved er der ingen garantier i forhold til vejret, men vi forventer at søerne vil blive fyldte i løbet af vinteren.

Som vi nærmer os slutningen af sæsonen er jeg tilfreds med banernes tilstand inden vinterperioden. I løbet af de sidste par uger har vi bl.a. gennemført et fuldt vedligeholdelsesprogram, herunder prikling samt top dressing, hvor hver enkelt green har fået tilført over 3 tons sand. Ligesom greens har resten af spilleoverfladerne også gennemgået et vedligeholdelsesprogram og er blevet priklet i de seneste uger.

Dette er en enorm stor proces, som jeg er meget tilfreds med at få gennemført inden vinteren. Alt sammen vil naturligvis påvirke banerne, og specielt greens, på en positiv måde i 2019.

I takt med sidste vinter har vi naturligvis allerede påbegyndt en række ændringer og forbedringer på udvalgte huller, som vi vil fortsætte med at arbejde på ind i 2019. Vi ser således frem til at vise jer de nye tiltag og ændringer til sæsonstart i foråret 2019.

 

Course Manager
Russell Anderson