Corona Virus / COVID-19

14. marts, 2020

Som alle givetvis er bekendte med, så vil COVID-19 virussen præge vores samfund i voldsomt omfang den kommende tid. Det gælder også for os her på The Scandinavian. For at sikre bedst mulig beskyttelse af hinanden, og ikke mindst de ansatte her i klubben, opfordrer vi alle til nøje at overholde de retningslinjer, som myndighederne har afstukket.

Det gælder naturligvis i forhold til at vaske hænder ofte, undlade håndtryk og kram og generelt undgå unødig omgang med andre mennesker. Men det gælder i særlig grad for de af vores medlemmer, der har været på rejse i lande som udenrigsministeriet betegner som høj-risiko lande. Her er det uhyre vigtigt, at man følger anvisningerne om at isolere sig i minimum 14 dage. Det betyder desværre også, at man undlader at besøge The Scandinavian.

Dette gælder også selvom man ikke har symptomer på at være smittet. Læs myndighedernes anbefaling her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Klubhuset vil indtil videre forblive åben, ligesom de udendørs træningsfaciliteter også er åbne. I klubhuset er der en række desinfektions-standere, som vi opfordrer til at man bruger flittigt, ligesom klubhuset i den kommende tid vil blive desinficeret grundigt flere gange om ugen.

TrackMan Simulatoren i Members Lounge er lukket for vinteren, og samtlige gruppelektioner er aflyst til og med den 22. marts. Dette gælder også gruppelektioner i Indoor Golf Nordsjælland.

Vi beklager, hvis vores vanlige serviceniveau ikke efterleves i den kommende periode. Men vi har også et ansvar for vores personale og deres familier, hvorfor bemandingen i klubben vil være så minimal som muligt.

Vi henstiller naturligvis til, at vi alle tager hensyn til hinanden i den kommende tid og følger naturligvis situationen tæt. Vi vil opdatere, hvis vi finder det nødvendigt at justere på ovenstående. Særligt hvis nye retningslinjer har konsekvenser for fremtidige aktiviteter på The Scandinavian.

Du er velkommmen til at kontakte os på membership@thescandinavian.dk eller 48174020 .