Baneopdatering og åbningsdato

14. marts, 2022

Det stabile højtryksvejr vi har i øjeblikket, giver os stadigvæk kolde nætter med frost, men også nogle dejlige eftermiddage med stigende temperaturer. Dette vejr ser ud til at holde langt ind i marts og giver os muligheden for at arbejde med spilleoverfladerne på banerne, efter frosten er forsvundet.

 

Det glæder os derfor at fortælle jer,  at vi åbner banerne torsdag den 7. april.

 

Det er, som altid, udelukkende afhængig af om vejret holder. Og vi vil i starten af april komme med en opdatering på situationen, med henblik på udsættelser ved morgenfrost, brug af trolleys og kørsel med buggies.

 

Vi åbner op for booking af teetider i Golfbox fra den 24. marts kl. 9.00

 

Nye tiltag er resultat af feedback fra medlemsundersøgelsen

Vi har brugt tid på af læse jeres feedback til spørgsmålene i medlemsundersøgelsen, der vedrører banerne – og vi vil gerne lytte. Vi har derfor besluttet følgende tiltag:

 • Vi vil skærpe indsatsen betydeligt for at øge hastigheden på greens i længere perioder. Det betyder, at vi sænker klippehøjden og anvender en nyindkøbt tung maskine til en mere effektiv rulning af greens. Denne mindre ændring i vores filosofi, medfører en risiko for udvikling af sygdomme og mos på greens, men vi mener, at det kan håndteres. Og vi vil naturligvis hele tiden holde nøje øje med udviklingen.
 • Pin placeringer vil ændres hver anden dag, medmindre der er meget lidt spil på banerne. Dette vil også gælde i alle weekender.
 • Der vil blive gjort alt for at forbedre omgivelserne omkring greens. Dette vil omfatte en prioritering af det nye tilgængelige vand, yderligere skiltning og opsætning af sten til at dirigere kørsel med buggies og undgå buggy trafik.

 

Bane status efter vinter

På grund af frost og sne var vi nødsaget til at lukke banerne i slutning af november 2021. Banerne har klaret sig godt igennem vinteren, og vi kan tydeligt se effekten af, at vi alle har passet ekstra godt på banerne i slutningen af sidste sæson, blandt andet ved indførsel af et trolleyforbud, når det var nødvendigt. Vi sætter stor pris på den opbakning, vi fik fra medlemmer og deres gæster – mange tak for det.

Når vi kigger nærmere på greens, kan vi konstatere, at vi har undgået nævneværdige sygdomsangreb på greens denne vinter. Da mulighederne for at behandle svampeangreb i græsset er begrænsede på grund af lovgivningen på området,  er tidspunktet for at tage de midler i brug, der er til rådighed, meget vigtig.

Vi fik behandlet alle greens før den første sne kom og igen inden den lange våde periode i januar og februar, og det har gjort at greens næsten står uden svampeskader her i marts måned.

Alle andre områder såsom foregreens, teesteder og fairways, er alle blevet luftet og topdresset hen over vinteren, så det lover godt for en god start på sæsonen.

Vinterprojekter

Vi har haft travlt i løbet af vinteren med en del projekter på banerne, som vi glæder os til at vise frem.

 • Broer
 1. Old Course Hul 4 – de gamle gangbroer i træ på Old Course hul 4 er blevet udskiftet hvor vi har videreført den nye brostil fra New Course Hul 8 og lagt nogle nye broer i kampesten med stenmels belægning.
 2. New Course Hul 12 – broen er blevet udskiftet til den samme type som broerne på Old Course Hul 2.
 • Skov arbejde
 1. I samarbejde med vores naturrådgiver, har vi arbejdet intensivt i de store skovområder nord for Oldvej (New Course Hul 11 til Hul 17). Hovedfokus har været at udtynde, oprydde og vedligeholde vores skovområder.
 2. Vi har haft en særlig fokus på at få åbnet op for mere sollys på green på New Course Hul 11. Der er ingen tvivl om at mangel på sollys var den største udfordring for at gro græs i dette område.
 3. Stormvejret I løbet af vinteren, resulteret i en del væltede træer omkring banerne, som forsaget en del oprydningsarbejde.
 • Generelt
 1. Old Course Hul 4 – hazarden efter fairwaybunkeren i højre side af fairwayen er blevet ryddet. Fremover vil der være et område med klippet rough. Målet med denne ændring er at undgå den hårde straf, man kunne få efter et perfekt drive hen over fairwaybunkeren.
 2. Old Course Hul 9 – bunkeren i dog-leg er blevet omlagt. Bunkeren har nu en størrelse, hvor den bibeholder sin funktion for hullet for de længst slående, men ikke unødigt straffer dem, der slår noget kortere.
 3. Ud over de større projekter, har vi forsat vores arbejde med at lede trafikken udenom de mest sårbare steder for slid, da vi kunne se et stort løft i kvaliteten af græsset i de områder, hvor vi har sat sten i jorden.

Vi håber, at alle de ovenstående tiltag vil øge jeres spilleglæde og samtidig forbedre kvaliteten af vores baner.

Status på vandreservoir

I efteråret 2021 kunne I følge med anlæg af vores nye vandreservoir. Vi nåede langt – vi blev færdig med udgravningen af hovedbassinet, og allerede i dag er det fyldt med ca. 60.000m³ af ekstra vand, klar til brug i år.

I foråret, går vi i gang med færdiggørelse af digerne omkring bassinet, når vejret tillader det. Efter planen vil det tage omkring 8 uger.  Derefter vil vores kapacitet for opbevaring af vand i det nye bassin alene være omkring 100.000m³.

Vores eksisterende søer og bassiner er allerede fyldt helt op.

Vi glæder os til at se jer!

 

Hilsner fra

Greenkeeper teamet