Baneopdatering marts 2020

5. marts, 2020

Lad os starte med det, som nok alle ønsker svar på – hvornår åbner vi?

Som de foregående år vil det være vejret der afgør, hvornår vi åbner. Vi har brug for, at græsset er i ordentlig vækst. Vi skal have 7 til 10 dage med temperaturer omkring 6 grader i gennemsnit dag og nat, før det vil ske.

Det har været en våd og mild vinter, og vi har derfor kunne udføre arbejde på banerne gennem hele vinteren.  Det betyder at vi har arbejdet en del mere med vores greens, her har vi taget propper op og  priklet fire gang i løbet af vinteren og samtidig har vi fået arbejdet en del sand ned i green-overfladen.

Det skulle gerne give os en noget fastere spilleoverflade. Herudover har denne proces også gjort det muligt at holde overfladen på greens tør, selv med den store nedbørsmængde vi har fået. Den tørre overflade betyder også at vi næsten har kunne undgå alle de svampesygdomme græsset kan få om vinteren.

Der er også taget propper op på tees og forgreens to gange og greens, forgreens og fairways er blevet vertidrianet. Arbejde der alt sammen er med til at holde banerne tørre og sunde.

Ovenstående arbejder der er udført og den milde vinter gør, at banerne her i starten af marts står bedre end vi har oplevet før på dette tidspunkt af året. Og alt tyder på en god start på sæsonen.

Af andre større vinterprojekter, er det værd at nævne hul 6 på New Course. Her har vi lavet en dramatisk ændring af bunker komplekset på fairwayen, som gerne skulle øge spilbarheden af hullet, uanset hvilken tee du spiller fra.

Vi har arbejdet en del med vores træer igen i år. Her har vi set meget på udsyn og hvordan hulforløbet bliver præsenteret fra teestedet. Dette vil, sammen med den lidt bredere klipning af roughen, medvirke til at vi alle vil få en bedre golfoplevelse.

Nu når vi skriver marts måned, er vi gået i gang med at forberede banerne på åbning. Alle bunkerne har fået skåret kanter og mængden af sand er blevet kontrolleret. Greens er blevet klippet for første gang i år og har fået den første opstarts-gødning. De næste par uger vil greens blive topdresset og efter sået. Tees bliver ligeledes klippet nu og vil også få den første gødning.

Der vil nok gå lidt tid før vi kan få de store maskiner ud på fairways for at få dem klippet og gødet. Fairways er faste og tørre nok til at køre på, men roughen omkring fairways er stadigvæk meget blød og våd og det vil give problemer når vi skal vende maskinerne derude. Så vi håber nu på lidt tørvejr eller bare lidt mere normale nedbørsmængder.

Når vi åbner igen, vil I se at der er kommet afstandsmålere på sprinklerne igen. De blev i sin tid fjernet da vi fik de nye baneguides, hvor alle mål var blevet ændret til forkanten af greens. De gamle sprinkler mål var til midten.

Da en del medlemmer har efterspurgt, at få afstanden tilbage på sprinklerne, er de nu blevet opdateret så de også viser afstand til forkant af greens.

En anden detalje på banerne der også er blevet opdateret – er vores tee sten som ligger på alle vores tees, og viser hul og tee nummer, samt længden på hullet. De gamle skiffersten var blevet slidte og triste at se på. De er nu blevet skiftet ud med en ny version i sort granit.

Alt i alt ser det ud til at blive en fantastisk start på sæsonen.

 

Tidspunkt for åbning af banerne vil blive annonceret til  i et af de næste nyhedsbreve