Baneopdatering februar 2024

1. februar, 2024

 

Så er vi kommet godt igennem januar, og efter en periode med en hel del sne og frost, kan vi igen se grønne baner. Som vi skrev i den seneste baneopdatering, var vi godt forberedte og banerne har klaret sig rigtigt godt igennem den periode, hvor de har været dækket af sne. Der er ingen tegn på større sygdomsangreb og det er meget positivt. Efterårets store arbejde med at få luftet og prikket huller har virkelig båret frugt.

I vinterperioden har vi, ud over at rydde de største driver af sne væk fra greens og holdt området farbart, brugt tiden på at få flere områder ryddet og beskåret, for at forbedre spilleglæden for medlemmerne. Teamet er også i gang med at få de sidste maskiner klargjort og slebet, så de er klar til sæsonstart. Vi har også haft et lille team til at fabrikerer nye hyndebokse til klubhuset og restauranten.

Vi er her i januar kommet i gang med vores tredje år med at vedlige holde vores større skovområder. Her er vores samarbejdspartner gået i gang med de store skovmaskiner, denne gang i de skove, der er mere synlige fra banerne. Formålet med tiltagene er fortsat at øge den arts- og strukturelle variation i skoven og samtidig sikre de enkelte bevoksningers levetid, så der på sigt kan opnås en højere naturværdi. I bevoksninger langs banerne bliver der en grundigere gennemgang og udvisning, da der står nogle syge eller døde træer der kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko og derfor bør fældes.

Sneen og frosten forsvandt lige så hurtigt, som den kom. Det har betydet, at vi også er kommet i gang på banerne igen. Efter en grundig oprydning af blade og grene er vi begyndt at dybte lufte greens. Det er en langsommelig proces, så det er godt at komme tidligt igang.

Bunkerne er også ved at få den store tur med klipning af kanter, lugning og efterfyldning af sand.

Så selvom det stadigvæk er vinter, er vi kommet godt i gang med at forberede banerne til endnu en herlig sæson her på The Scandinavian.

Vi vil gerne dele en lille men viktig update, og fortælle jer at Dansk golf union og miljøstyrelsen har til denne sæson godkendt et nyt svampemiddel, til forebyggelse og behandling af Dollarspot, som er den svampesygdom vi havde på greens sidste år. Foreløbige test viser en god effekt på dette problem, så vi kan kun håbe på, at vi med dette produkt kan holde et nyt sygdomsudbrud væk fra vores greens i den kommende sæson.

Vi ser dette som et ekstra ”værktøj” og ikke den perfekte løsning. Så vi vil stadigvæk forsætte med den pleje vi altid har fortaget, prikning, vertikalskæring, topdressing osv for at holde vores greens i topform.

 

Vi håber at se dig til vores Course Walk den 23. marts kl. 10.00 . 11.30. Har du endnu ikke fået tilmeldt dig – tilmeld her

 

De bedste hilsner

Greenkeeper teamet