Vigtig nyt fra golfklubbens bestyrelse

4. april, 2020

2020 sæsonen med Covid-19 restriktioner

Sidst i februar holdt golfklubbens bestyrelse et møde på The Scandinavian, som blev sluttet af med en tur rundt på banerne. Det var med stor respekt for det fantastiske arbejde banens medarbejdere har lavet henover vinteren, og med forventning og glæde over, at banerne ville være klar til åbning inden for kort tid.

Banerne var i fantastisk stand og vinterens spændende forbedringer og vedligeholdelse havde været begunstiget af den milde vinter – så optimismen og forventningerne til sæsonen 2020 var meget store.

Desværre måtte vi allerede i marts måned forholde os til Corona Virus. Vi valgte at følge Dansk Golf Unions anbefalinger, der som minimum opfyldte myndighedernes krav. Valget blev truffet i tæt dialog med The Scandinavians ledelse og efter mange input fra medlemmerne.

Det var afgørende for bestyrelsen, at The Scandinavians medarbejdere, klubbens medlemmer og deres familier ville kunne sikres så godt som overhovedet muligt imod smitterisikoen.
Banerne er nu åbne, men indtil videre gælder en række restriktioner. Der er igen taget udgangspunkt i Dansk Golf Unions anbefalinger, som er suppleret med en række lokale regler, der afspejler The Scandinavians særlige forhold.

Vi vil ikke gentage de midlertidige retningslinjer og foranstaltninger, der aktuelt er en forudsætning for at spille golf på The Scandinavians baner.
Vi bevæger os nu ind i Påsken og vil derfor opfordre alle medlemmer til at være ekstra opmærksomme på samtlige restriktioner. Disse kan fortsat læses på medlemssiden via Dashboard.

 

Ledige Teetider

Da vi midlertidigt kun kan gå ud i 1- og 2-bolde, er der naturligt nok rift om tiderne. Konsekvenserne er at de medlemmer som ikke har fået booket teetider, desværre ikke kan komme til at spille på banerne.

For at sikre, at alle medlemmer får mulighed for at spille banerne, vil vi opfordre jer alle til at vise hensyn og respekt for andre medlemmer, så vi alle får glæde af at banerne er åbne.
På denne baggrund vil vi indføre begrænsning for antal tidsbestillinger, der maksimalt kan bookes i GolfBox. Det betyder at følgende er gældende fra d.d.

• Hvert medlem kan maksimalt booke to tee timer i GolfBox (én tid på Old Course og én tid på New Course). Alle forudbestilte tider fastholdes.
  (Når du har anvendt én af dine tider, kan du booke den næste)

• Der kan maksimalt bookes én tid pr. dag pr. bane. Vi opfordrer til, at der ikke spilles 36 huller på samme dag. Alle forudbestilte tider fastholdes.

Vi har desværre fået en lang række henvendelser fra medlemmer, der ikke kan få tider i GolfBox. Derfor opfordrer vi alle, der har booket mere end tre tider, om at overveje at slette nogle af disse tider, så alle medlemmer får mulighed for at spille. Book dig ikke på en anden spillers teetid uden det er aftalt.

 

Sanktioner og hensyntagen

På The Scandinavian har vi heldigvis ikke haft behov for at håndhæve sanktioner ved f.eks. mangel på etikette eller andre af både de skrevne og uskrevne regler. Alle sammen regler der normalt er en naturlig del af det at spille golf.Disse forudsætninger er dog ændret grundet Corona Virus, og nu hvor vi taler om smitterisiko, der kan medføre alvorlig sygdom, er det nødvendigt, at man overholder de regler og anvisninger der er formuleret.Ultimativt vil overtrædelser, der bringer The Scandinavians medarbejdere og medlemmer i risiko kunne betyde, at vi vil være nødt til at uddele karantæne for spilleren eller lukke banerne.

Politiet er dagligt på besøg for at kontrollere, at alt foregår forskriftsmæssigt, hvorfor jeg vil bede jer følge de eksisterende retningslinjer.

 

Golfklubben – status i øvrigt

I det oprindelige udkast til dette Nyhedsbrev glædede jeg mig over, at vi i en periode, hvor golfsporten er udfordret af faldende medlemstal og baner med økonomiske udfordringer oplever en betydelig tilgang af nye medlemmer.
Det har været vores ambition at nå 1020 – 1060 medlemmer – det nærmer vi os i 2020 og derfor er bestyrelsen meget opmærksom på tiltag der sikrer kvaliteten og tilgængeligheden opretholdes samtidig med, at de mange nye medlemmer integreres og føler sig velkomne.

2019-sæsonen var den længste og nok bedste sæson i The Scandinavians historie og dermed en god optakt til at vi i 2020 kan fejre Old Course fylder 10 år – i øvrigt efter at begge baner i 2019 var på listen over det ”Europæiske kontinents 40 bedste baner” – med New Course på en meget flot 28. plads.

Tak til ejerne for jeres passion og interesse for The Scandinavian og tak til alle de dygtige medarbejdere, for jeres indsats for at sikre kvaliteten på banerne, fantastisk nærværende service samt en god atmosfære.

Afslutningsvis vil jeg gerne hilse alle vores nye medlemmer velkommen i The Scandinavian Golfklub og opfordre jer til at deltage i klubturneringer, melde jer ind i Gents Club eller Womans only – dermed bliver I hurtigt integreret i klubben og får gode nye golfvenner I kan spille med.

I ønskes alle en fantastisk sæson – pas på jer selv.

Lars Neumann
På golfklubbens vegne.