2020 Beretning

13. oktober, 2020

The Scandinavian Golf Club

Formandens beretning, oktober 2020.
Afslutningen på sæsonen 2019 bød på godt vejr og det betød, at der var mulighed for at spille golf til ind i december måned.
Umiddelbart inden sæsonstarten 2020 blev vi ramt af ”Covid-19 og Corona” og af de restriktioner og smittebegrænsende tiltag hele samfundet siden har været omfattet af.

Tiltag som har haft stor indflydelse på golfsæsonen på The Scandinavian.
Medlemstilgangen, begrænsede muligheder for at rejse og særlige restriktioner med max. antal spillere i en bold, begrænsning af antal medlemmer i og omkring faciliteterne etc. gav et pres på banerne og udfordrede den tilgængelighed, som vi normalt sætter så stor pris på.

Medarbejderne i administrationen, restauranten og greenkeepere har håndteret denne uvante og belastende periode med en positiv indstilling og dermed sikret, at vi medlemmer har mærket mindst muligt til restriktionerne.

Stor tak til alle for en forrygende indsats og et godt samarbejde.

 

10 års ”fødselsdag” – Old Course
Desværre måtte fødselsdagsfejringen udsættes til 2021 på grund af Corona-restriktioner. Vi håber, at det bliver muligt at fejre, at ejernes visioner om, at skabe et helt unikt golfanlæg, er opfyldt til glæde for golfklubbens medlemmer.

Ved samme lejlighed kan vi i 10-året glæde os over, at klubben nu har nået det målsatte antal medlemmer 1.070 – i øvrigt med ventelister i alle kategorier.

 

Bestyrelsens fokus
Bestyrelsen har i de sidste 3 år haft fokus på indsatser og aktiviteter, der skulle sikre den nødvendige medlemstilgang/fastholdelse af medlemmer for dermed at bidrage til at sikre en positiv drift.
Dette mål er nu nået og bestyrelsen vil derfor forholde sig til golfklubbens strategi og fokusområder for de kommende år i efteråret 2020.

Der vil naturligvis fortsat være stor fokus på tilgængelighed, kvalitet og klubkultur.
Vi havde planlagt mange forskellige aktiviteter i 2020, og de fleste har været fuldttegnede og populære. Vi vil fastholde disse arrangementer og udvikle yderligere, men vi er opmærksomme på, at det trods alt ikke er tilbud, som alle medlemmer finder interessante. Derfor vil vi supplere med andre og nye aktiviteter i 2021, som vi håber vil tiltrække flere af klubbens medlemmer.
Værdier, kultur, adfærd og etikette

Vi er blevet flere medlemmer i The Scandinavian Golf Club, og med effekten af Corona har der været flere spillere på banerne. I hvilket omfang det har haft indflydelse på vores adfærd/etikette m.m., er svært at sige, men vi har i 2020 fået mange flere tilbagemeldinger om ”dårlig” adfærd og situationer på banerne, som vi ønsker at undgå.

Vi har inviteret en række medlemmer på tværs af medlemskategorier, netværk etc. til møder, hvor vi har adresseret disse udfordringer og drøftet, hvordan vi kan gøre det bedre.

Eksempler:
• Der sjuskes med eller opretning af nedslagsmærker glemmes
• Bunkers efterlades med fodspor eller er mangelfuldt revet
• Turfs lægges ikke på plads
• Vi går henover tee-steder eller parkerer vores trolley på/ved teestedet i stedet for at sætte den på stien
• Vi går for tæt på greens og imellem greens og bunkers/hasarder
• Der spilles langsomt og de gode anbefalinger til ”hurtigt spil” følges ikke – det øger risikoen for uheld og utilfredshed, som i yderste konsekvens giver anledning til frustrationer og i yderste konsekvens til konfrontationer
• Vi skal vente med at slå ud til de forangående er i sikker afstand, og vi skal råbe ”FORE” og advare, når vi slår en skævert…..

Hvis vi overholder disse enkle henstillinger, sparer medarbejderne tid og ressourcer, der i stedet kan anvendes på at udvikle og forbedre banerne m.m.

God adfærd i overensstemmelse med klubbens værdier omfatter også, at man tænker over sin påklædning – på The Scandinavian forventer vi, at man møder op i ”casual golftøj” – det gælder både medlemmer og gæster på banerne, driving range etc.

Møder man op i tøj, der ikke lever op til dette, kan man købe lækkert golftøj i shoppen – inden man kan spille sin runde.
Udover dialog, fokus på adfærd og etikette vil vi i fælles interesse skabe opmærksomhed og fokus på medlemmernes ansvar, bl.a. via mere synlig tilstedeværelse af Marshalls på banerne.

Vi vil, ved gentagne overtrædelser eller meget grove overtrædelse af klubbens værdier, give advarsler, karantæner og i yderste konsekvens undlade at forny medlemskabet.
Målet er, at skabe en kultur, som vi kan være stolte af i overensstemmelse med vores værdier og med ”medlemmer der er gode forbilleder for andre og opfører sig pænt og ordentligt”.

 

Vedtægter
Golfklubbens vedtægter trænger til en gennemgang og modernisering af indhold, frister m.m., hvorfor bestyrelsen vil fremlægge et forslag til nye vedtægter ved generalforsamlingen i 2021.

 

Økonomi
Det regnskabsmæssige resultat for 2019 for golfklubben blev et overskud på 28 tkr. mod et budgetteret resultat på 4 tkr. for samme periode. Forskellen er en kombination af flere medlemmer og dermed også flere medlemsaktiviteter mv. end oprindeligt budgetteret.
Fremgangen i medlemsantal samt opsparede reserver giver et øget økonomisk råderum i forhold til at kunne investere i såvel medlemsaktiviteter som udvikling og understøttelse af golfklubbens værdisæt og kulturudvikling. Derfor er der budgetteret med regnskabsmæssigt underskud på 100 tkr. for 2021.

 

Kontingenter
Kontingentet til golfklubben og golfklubbens betaling for medlemmernes brugsret til bane og faciliteter er ikke steget i 4 år (2017, 2018, 2019 og 2018). I samme periode er udgifterne til vedligeholdelse, afskrivning på maskiner og lønninger steget, derfor finder golfklubben det helt naturligt at golfklubbens betaling til The Scandinavian Golf Course reguleres med, hvad der kan sidestilles med en almindelig indeksering (ca. 3 % for et senior medlemskab).

 

Flotte resultater og andre aktiviteter

The Scandinavian Talent Program
Talentprogrammet er kommet i gang, desværre for talenterne med et begrænset antal turneringer på grund af Covid-19.
Der er knapt 20 sponsorer p.t., og målet er 50 sponsorer.

Husk at det er kun kr. 5.000 pr. år, og at der i øvrigt åbnes op for et solidt netværk, golfrunder m.m.
Vi har spillet en scramble-runde med talenterne, hvilket var en stor succes, også da de fik mulighed for at socialisere med sponsorerne. Næste arrangement er den 5. oktober. Bestyrelsen opfordrer til at støtte op og indgå i netværket omkring talenterne.

 

Danmarksmestre
Klubbens 1. seniorhold blev danmarksmester den 13. september efter en spændende weekend med en kneben semifinalesejr, der blev sikret på hul 18.

Holdet blev startet af Claus Abildstrøm i regionsrække A for 4 år siden og har hvert år siden suverænt vundet deres pulje i henholdsvis 3. division, 2. division og 1. division. Claus har været holdkaptajn i hele perioden og satte oprindeligt målet om at vinde DM og det blev fuldført.

Også stort tillykke til Søren Bollerup, der vandt DM for veteraner.

 

Business Forum
Vi besluttede fra bestyrelsen side i starten af året i samarbejde med David/selskabet at øge vores støtte til at udvikle et forretningsnetværk i klubben.

Business Forum har aktuelt 27 medlemmer, hvilket er lidt under, hvad vi havde sat som mål for året, og vi vil derfor gerne opfordre alle til at omtale netværket i medlemskredsen og overveje, om ikke 2021 er året, hvor man selv skulle deltage. Prisen på kr. 3.000 om året er til at overkomme, hvis man sammenligner med andre erhvervsnetværk.

Vi har indtil videre gennemført 4 møder, hvor vi har engageret spændende talere, som har kunnet sætte gang i dialogen og inspirere medlemmerne. Vi har talt Forretningsudvikling og forretningsmodeller med Klaus Holse fra Simcorp, Trackman med Klaus Eldrup, Talent Programmet med Louise og Sebastian, og ikke mindst gav David os et hidtil uset indblik i driften af The Scandinavian selskabet.
Der udestår endnu 2 møder, hvor vi bl.a. skal tale ny teknologi hos Microsoft i Lyngby og Brexit med Kim Bildsø.

I løbet af året er der kommet mange input og ønsker til konceptet, og vi er lige nu i gang med at drøfte, hvordan vi skal videreudvikle netværket i det kommende år, både ved at sikre etableringen af et reelt sammenhængende netværk mellem deltagerne, sociale arrangementer, golf, venskabsnetværk med andre golfklubber og naturligvis fortsætte med endnu flere spændende og inspirerende indlæg udefra.

Det er bestyrelsens opfattelse, at ikke alene fortjener The Scandinavian at have et forretningsnetværk, der er også stor værdi i det både for medlemmerne og for klubben generelt. Planen er derfor at fortsætte både den økonomiske og tidsmæssige involvering også i det kommende år.

 

Gents Club
Igen i 2020 har vi oplevet både en tilgang i antallet af medlemmer og i antallet af spillede runder. Vi er lige nu 213 medlemmer, som i gennemsnit forventes at spille 22 Gents Club runder ud af omkring 50 mulige.

Og der er blevet spillet utrolig flot golf – så flot at:- man oftest har skullet op på over 40 point for at vinde en herredag.
– Der er lavet 13 eagles, et hav af birdies og ikke mindst mere end 7 hole in ones
– Hvilket resulterer i, at de to brutto eclectics føres i hhv -12 (new) og -18 (old)

Vi har ikke kunnet gennemføre vores sædvanlige 5-6 gunstarter, og de er stærkt savnede, fordi det naturligvis er dér, vi mødes og bliver rystet sammen på kryds og tværs. Men klubben har været os behjælpelige med at få afviklet alle gunstarter som turneringer med løbende start i stedet – og det har været en fin erstatning og som faktisk giver plads til, at endnu flere har kunnet deltage. Da vi var flest, havde vi over 130 på startlisten, hvoraf flere end 20 % fik præmie på dagen.

Vi afslutter året lørdag den 24. oktober, hvor der sædvanen tro er dejligt mange sponsorer, som hjælper os med at uddele rigtigt mange præmier til de dygtigste, de flittigste og til dem, som bare i løbet af året, har gjort sig særligt bemærkede derude – typisk er det max 10 % af medlemmerne, som ikke på et eller andet tidspunkt har fået en præmie af en slags .

2021 sæsonen starter vi – ligesom de professionelle tours – allerede op lige efter sæsonafslutningen. Og så ser vi ellers blot frem til at overgå rekorden for antal medlemmer, antal spillede runder og være en indslusningskanal for alle de nye medlemmer af The Scandinavian.
Igen går vi efter at have omkring 50 spilledage fordelt fra Nov20-Okt21, og hvis Covid-19 ellers tillader det, så spredes en 5-6 gunstarter ud over året.

Vi udvider også hele tiden repertoiret med spilleformer som Juelsminde, Par+5 og gode ideer, der strømmer ind fra medlemmerne – det skal nok blive sjovt og underholdende.

 

Womens Only 2020
Women Only har mødtes hver onsdag igennem sæsonen. Som et nyt forsøg har der været udvidet træning med Camilla og efterfølgende spil både formiddag og eftermiddag for at imødekomme alle ønsker.

Vi har i løbet af sæsonen haft et par dameturneringer, men måtte aflyse den årlige tur til Sverige grundet Covid-19. Ladies Invitational bliver afholdt, men med løbende start i stedet for gunstart.

Damerne havde en skøn tur i København i september, hvor vi blev kørt rundt af Audi, og besøgte Shamballa Jewels, hvor vi ikke kun prøvede de smukke armbånd, men også lavede yoga, hvorefter vi fik frokost i Frederiksberg Have, med besøg hos Noeolas vævede tæpper og sluttede af med en fantastisk vinsmagning i den hyggelige kælder hos Otto Suenson.

Vi gennemførte en undersøgelse imellem sæsonen 2019 og 2020, som viste, at der er meget forskellige ønsker fra damernes side, hvilket gør det svært at imødekomme alle. Derfor vil vi i de næste måneder komme med et oplæg til næste sæson, hvor vi evt. læner os mere op ad erfaringerne fra Gents Club.

 

Vandreservoir
Igen i år oplevede vi i sensommeren, at vandstanden i søerne var langt under normalt niveau.
Det forudsætter grundig planlægning/prioritering af vandressourcer af Russel og hans team for at sikre, at vi har baner, der står grønne og i flot stand.

De seneste år har vist, at der er brug for ekstra vandreserver for at sikre, at banerne til enhver tid lever op til vores forventninger.
The Scandinavian Golf Course har derfor investeret mange ressourcer/økonomi i at sikre, at vi bedre kan imødegå længere perioder uden nedbør.

Det forberedende arbejde, sammen med Niras og Allerød Kommune fortsætter, og der er fortsat nogle få detaljer, der skal afklares inden arbejdet med at bygge det store reservoir kan igangsættes.

Vi håber at kunne vende tilbage med gode nyheder herom inden for de kommende måneder.

Turneringer og medlemsaktiviteter
Klubben har gennemført de planlagte turneringer og aktiviteter i det omfang, det har været muligt og med de nødvendige tilpasninger i overensstemmelse med myndighedernes anvisninger.

Der har været meget flot deltagelse til klubbens turneringer, ofte med venteliste, og selvom gunstarter er blevet erstattet af løbende starter uden mulighed for social samling og præmieoverrækkelse, så har der været en god positiv opbakning og stemning.

Vi vil som tidligere omtalt erstatte nogle af de mindre populære aktiviteter og turneringer med nye spændende formater m.m. – følg med når turneringskalenderen og aktiviteterne for det kommende år præsenteres

 

Bestyrelsen
Anne Körner indstiller sit bestyrelsesarbejde i golfklubben efter en række år, hvor hun har ydet et stor indsats som formand og næstformand.
Tak til Anne for indsatsen.
Bestyrelsen indstiller i stedet Steffen Hjaltelin som nyt bestyrelsesmedlem, hvor Steffen bl.a. kan bidrage med erfaring og kompetence inden for ledelse og kommunikation.
Sæsonafslutning
Vi håber at vejret er med os, så vi kan spille golf langt hen i efteråret/vinteren, og at vi kan se frem til en 2021-sæson uden de nuværende restriktioner.

På bestyrelsens vegne.

Lars Neumann