BANEOPDATERING

8. december, 2023

Vinteren indtraf hurtigt i år, men vi var godt forberedte.

 

Inden kulden satte ind, stod banerne flot og i rigtig god stand trods den meget våde november. Det lykkedes os at holde banerne åbne for spil med en førsteklasses kvalitet på greens.

På grund af den betydelige nedbør måtte vi imidlertid indføre et forbud mod brug af buggy og senere trolley for at minimere slid på banerne i denne fugtige periode. Slid som ikke vil komme sig før til foråret. Vi takker for jeres hjælp og forståelse for disse tiltag, da de bidrager til at højne banekvaliteten fra tidlig forår, når vi genåbner.

Selvom frosten indtraf hurtigt, fik vi banerne klar til vinteren i oktober og november. Bunkerne med skader på kanterne blev forsynet med nyt tørv, og fairways blev topdresset med i alt 600 tons sand, hvilket var meget tiltrængt. Derudover blev fairways luftet, og tees, forgreens samt greens blev grundigt vedligeholdt med huller og sand. Lukkedage for vedligeholdelse er afgørende for, at vi kan få udført arbejdet så effektivt som muligt. Alt dette bidrog til at holde overfladerne tørre og spilbare, på trods af den store mængde regn, og banerne kan nu overvintre på bedst mulig vis.

I løbet af vinteren vil vi udover almindelig vedligeholdelse af bygninger, maskiner og baneudstyr fokusere på at gøre banerne mere spilbare og forbedre spillets flow. Vi vil se nærmere på nogle af vores teesteder for at give mulighed for variation i tee-klodsernes placering og fortsætte sidste års arbejde med beskæring af træer og buske. Derudover vil vi arbejde på at trimme den vilde rough på udvalgte steder, så den fremover vil fremstå som klippet rough hele sæsonen. Dette skulle gerne forbedre spillets flow og minimere antallet af mistede bolde.

Vejret ser ikke ud til at ændre sig dramatisk her i skrivende stund, og det kolde vintervejr ser ud til at fortsætte. Det betyder, at vi lukker banerne for sæsonen 2023. Det er positivt, at banerne, inden frosten indtraf, var i rigtig god stand. Dette giver et godt grundlag for en vellykket start på sæsonen 2024. Vi håber alle på et tidligt og mildt forår.

Ifølge medlemsundersøgelsen er der et behov for hyppigere kommunikation om banerne. Næste baneopdatering vil blive sendt ud medio februar 2024, og herefter vil de følge månedligt.

 

God jul og godt nytår!

Greenkeeper teamet