Indkaldelse til generalforsamling d. 8. oktober 2022

7. september, 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

The Scandinavian Golf Club

Oldvej 3, Farum

 

Lørdag den 8. oktober 2022 kl. 16:00

 

 

DAGSORDEN

1) Valg af dirigent

2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4) Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af indskud og medlemskontingent

5) Forslag fra bestyrelsen

6) Forslag fra medlemmerne

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Antal bestyrelsesmedlemmer reduceres og tilpasses omfanget af opgaver i overensstemmelse med udviklingen i samarbejdet med The Scandinavian ApS og selskabets administration.

Bestyrelsen indstiller medlemmer af den nuværende bestyrelsesmedlemmer til genvalg til den reducerede bestyrelse.

8) Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller genvalg af Inforevision.

9) Eventuelt

David vil give kort præsentation af sæson 2022 og planerne for 2023

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen af to stemmeberettigede medlemmer senest 4 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Det reviderede regnskab fremlægges til eftersyn på foreningens kontor 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Claus Abildstrøm og Lars Neumann

 

 

Frist for ændring af medlemskategori

Vær opmærksom på, at fristen for ændring i medlemskategori samt udmeldelsesdato for sæson 2022 er den 30.november 2022.