Kontingentsatser og nye projekter 2021

23. november, 2020

Kontingentsatser 2021

På The Scandinavian glæder vi os over, at klubben har nået det ønskede antal medlemmer og er i en gunstig position med venteliste i alle kategorier. Vi er nu i færd med at aktivere venteliste for seniorer i takt med at vi modtager udmeldelser. Efter udmeldelsesdato 30. november 2020, hvor vi vil have en overblik over det endelige antal udmeldelser, vil vi kontakte ynglinge og junior på venteliste, såfremt vi får ledige pladser.

Familiemedlemmer samt passive medlemmer på venteliste har første prioritet til evt. ledige pladser.

Som vi tidligere har skrevet ud om, blev kontingentsatser  for 2021 vedtaget på golfkklubbens generalforsamling i oktober 2020.

Kontingentsatser for 2021 er som følger :

Kontingent
Senior
25.700
Ynglinge
9.300
Junior
4.500
Langdistance
18.500
Passivt
3.200
Familiemedlemskab
44.300
Langdistance familiemedlemskab
33.500

 

Nye projekter

Prisstigninger og evt. ekstra genererede indtægter vil som altid blive geninvesteret i klubben og i klubben´s faciliteter, og vi vil her fortælle om nogle af de planlagte vinterprojekter.

Vi er sikre på du har lagt mærke til at vores broer på banerne ikke er i den ønskede stand, det har vi planer om at rette op på snarest. De to broer ved hul 2 på Old Course vil blive helt udskiftet og det samme gælder for overfladen på broerne ved hul 1, 10 og 18

I takt med at der er en større aktivitet i klubben ikke mindst pga. flere medlemmer, er det vigtigt at velkomst oplevelsen matcher kvaliteten af de øvrige faciliteter. Vi vil derfor i den kommende tid asfaltere den del af parkeringspladsen vi kalder P2, der vil stå færdig i foråret 2021.

Vi arbejder desuden på mulighed for at udføre andre spændende projekter så som udvidelse af vores samlede bagskabs kapacitet samt opgradering og renovering af vores gæstehus ved hul 2 på Old Course.

Ud over de mulige projekter beskrevet foroven, vil vi fortsætte med de forbedringer af golfbanen som vi har drøftet med banearkitekt Bruce Charlton tilbage i 2019.